پلن های سرور مجازی آلمان

VPS - 768 - GR
تومان56000 /ماهانه
 • CPU : 1 core 900 MHZ
 • رم : 768MB
 • هارد : 21GB
 • سرعت شبکه : 1000MB
 • ترافیک : نامحدود
 • سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس
 • اجاره سالیانه : 555,555 تومان
VPS - 1024 - GR - SHARE
تومان51000 /ماهانه
 • CPU : 1 core 1100 MHZ
 • رم : 1024MB اشتراکی
 • هارد : 10GB
 • سرعت شبکه : 1000MB
 • ترافیک : نامحدود
 • سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز
 • اجاره سالیانه : 490,000 تومان
VPS - 512 - GR
تومان40000 /ماهانه
 • CPU : 1 core 800MHZ
 • رم : 512MB
 • هارد : 21GB
 • سرعت شبکه : 1000MB
 • ترافیک : نامحدود
 • سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس
 • اجاره سالیانه : 399,000 تومان
VPS - 256 - GR
تومان33000 /ماهانه
 • CPU : 1 core 500 MHZ
 • رم : 256MB
 • هارد : 21GB
 • سرعت شبکه : 1000MB
 • ترافیک : نامحدود
 • سیستم عامل : میکروتیک
 • اجاره سالیانه : 320,000 تومان
VPS - 2048 - GR
تومان129000 /ماهانه
 • CPU : 2 core 1700 MHZ
 • رم : 2048MB
 • هارد : 40GB
 • سرعت شبکه : 1000MB
 • ترافیک : نامحدود
 • سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز
 • اجاره سالیانه : 999,900 تومان
VPS - 2048 - GR - SHARE
تومان66000 /ماهانه
 • CPU : 2 core 1700 MHZ
 • رم : 2048MB
 • هارد : 30GB
 • سرعت شبکه : 1000MB
 • ترافیک : نامحدود
 • سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز
 • اجاره سالیانه : 644,400 تومان
VPS - 1536 - GR
تومان99000 /ماهانه
 • CPU : 1 core 1400 MHZ
 • رم : 1536MB
 • هارد : 40GB
 • سرعت شبکه : 1000MB
 • ترافیک : نامحدود
 • سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز
 • اجاره سالیانه : 930,000 تومان
VPS - 1024 - GR
تومان70000 /ماهانه
 • CPU : 1 core 1100 MHZ
 • رم : 1024MB
 • هارد : 20GB
 • سرعت شبکه : 1000MB
 • ترافیک : نامحدود
 • سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز
 • اجاره سالیانه : 692,600 تومان
VPS - 4096 - GR
تومان190000 /ماهانه
 • CPU : 3 core 2500 MHZ
 • رم : 4096MB
 • هارد : 100GB
 • سرعت شبکه : 1000MB
 • ترافیک : نامحدود
 • سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز
 • اجاره سالیانه : 1,750,000 تومان
VPS - 3072 - GR
تومان150000 /ماهانه
 • CPU : 2 core 2000 MHZ
 • رم : 3072MB
 • هارد : 40GB
 • سرعت شبکه : 1000MB
 • ترافیک : نامحدود
 • سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز
 • اجاره سالیانه : 1,400,000 تومان
VPS - 4096 - GR - SHARE
تومان99000 /ماهانه
 • CPU : 3 core 2500 MHZ
 • رم : 4096MB
 • هارد : 50GB
 • سرعت شبکه : 1000MB
 • ترافیک : نامحدود
 • سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز
 • اجاره سالیانه : 990,000 تومان
VPS - 3072 - GR - SHARE
تومان77000 /ماهانه
 • CPU : 2 core 2000 MHZ
 • رم : 3072MB
 • هارد : 30GB
 • سرعت شبکه : 1000MB
 • ترافیک : نامحدود
 • سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز
 • اجاره سالیانه : 770,000 تومان

[/vc_row]

[/vc_column]

[/vc_column]

[services type=”type2″ title=”سریع و ساده” icon=”sellsy”][/services]

[services type=”type2″ title=”کنترل پنل” icon=”server”][/services]

[services type=”type2″ title=”ذخیره سازی SSD” icon=”hdd-o”][/services]

[services type=”type2″ title=”پشتیبانی ۲۴/۷” icon=”life-ring”][/services]