لیست برخی از سرورهای اختصاصی آمریکا

[bgvideo mp4=”http://vegatheme.com/videos/demo.mp4″ webm=”http://vegatheme.com/videos/demo.webm” ogv=”http://vegatheme.com/videos/demo.ogv” btext=”خرید سرور اختصاصی” stext=”قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید” bottom=”50px”]
[compare_table titles=” سرور|پردازنده|RAM|هارد|پهنای باند|امکانات دیگر |قیمت|سفارش” prices=”” times_duration=”” btext=”” burl=””]Opteron 1385|Opteron 1385 – 4Cor|8GB – DDR2|2TB SATA |20TB |- |87,000 تومان /ماهانه|خرید سرور
Phenom x4 640|Phenom x4 640 – 4Cor|4GB – DDR2|500GB SATA|20TB |- |87,500 تومان /ماهانه|خرید سرور
۲XL5420|Dual Xeon 5420 – 8Cor|16GB – DDR2|1TB SATA|20TB |- |140,000 تومان /ماهانه|خرید سرور
۵۴۲۰-۴TB|Dual Xeon 5420 – 8Cor|16GB – DDR2|4TB SATA|30TB |Free Direct Admin |157,500 تومان/ماهانه|خرید سرور
AMD FX-41| AMD FX-41 – 4Cor |16GB – DDR3|4TB SATA or 120GB SSD |30TB | Free Direct Admin |175,000 تومان /ماهانه|خرید سرور
i7 2600K|I7-2600 – 4Cor|8GB – DDR3|250GB SATA|30TB |Free Direct Admin |175,500 تومان /ماهانه|خرید سرور
Opteron 8220|Dual-Core Opteron 8220 – 8Cor|32GB – DDR2|500GB SATA|30TB | Free Direct Admin |210,000 تومان /ماهانه|خرید سرور
۵۵۲۰-۲۴GB|Dual L5520 – 8Cor|24GB – DDR3|2TB SATA Enterprise or 120GB SSD|30TB |Free Direct Admin |212,500 تومان/ماهانه|خرید سرور
۵۶۳۹-۲۴GB| Dual Xeon 5639 – 12Cor |24GB – DDR3|2TB SATA Enterprise or 120GB SSD |30TB | Free Direct Admin |246,000 تومان /ماهانه|خرید سرور
AMD FX-81|AMD FX-81 – 8Cor|16GB – DDR3|2TB SATA or 120GB SSD|30TB |Free Direct Admin |246,500 تومان /ماهانه|خرید سرور
Dual E5620 48GB|Dual E5620 – 8Cor|48GB – DDR3|4TB SATA|30TB | Free Direct Admin |275,000 تومان /ماهانه|خرید سرور
E5-2620|E5-2620 – 6Cor|64GB – DDR3|4TB SATA or 240GB SSD|30TB |Free Direct Admin |595,500 تومان/ماهانه|خرید سرور[/compare_table]