لیست برخی از سرور اختصاصی زیر ساخت

[bgvideo mp4=”http://vegatheme.com/videos/demo.mp4″ webm=”http://vegatheme.com/videos/demo.webm” ogv=”http://vegatheme.com/videos/demo.ogv” btext=”خرید سرور اختصاصی” stext=”قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید” bottom=”50px”]
[compare_table titles=” سرور|پردازنده|RAM|هارد|پهنای باند|قیمت|سفارش” prices=”” times_duration=”” btext=”” burl=””]server tic 1|dual Intel® Xeon® E5630|8GB – DDR3|1TB SATA Or 128G SSD |500 Gig |430,000 تومان /ماهانه|خرید سرور
server tic 2|dual Intel® Xeon® E5630|16GB – DDR3|1TB SATA Or 128G SSD|500 Gig |460,000 تومان /ماهانه|خرید سرور
server tic 3|dual Intel® Xeon® E5630|24GB – DDR3|1TB SATA Or 128G SSD|500 Gig |490,000 تومان /ماهانه|خرید سرور
server tic 4|dual Intel® Xeon® E5630|32GB – DDR3|1TB SATA Or 128G SSD|500 Gig |520,000 تومان/ماهانه|خرید سرور[/compare_table]