لایسنس cloud linux

cloudlinux-logo

لایسنس cloud linux

تومان/ماهانه

لایسنس cloud linux

تومان/ماهانه

لایسنس cloud linux

تومان/ماهانه

لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس directadmin

۱۹۰,۰۰۰

تومان/ماهانه

لایسنس directadmin

۲۴,۰۰۰

تومان/ماهانه

لایسنس directadmin

۲۰,۰۰۰

تومان/ماهانه

لایسنس whmcs

لایسنس whmcs

لایسنس whmcs

تومان/ماهانه

لایسنس whmcs

تومان/ماهانه

لایسنس whmcs

تومان/ماهانه

لایسنس cpanel

cpanel-logo

لایسنس cPanel/WHM VPS

۱۶۰,۰۰۰

تومان/ماهانه

لایسنس cPanel/WHM DED

۱۳۵,۰۰۰

تومان/ماهانه

لایسنس cPanel/WHM VPS

۵۵,۰۰۰

تومان/ماهانه

لایسنس لایت اسپید

لایت اسپید

لایسنس directadmin

تومان/ماهانه

لایسنس directadmin

تومان/ماهانه

لایسنس directadmin

تومان/ماهانه

لایسنس PLESK

لایسنس پلسک

web Host

۵۲,۵۰۰

تومان/ماهانه

web Pro

۳۵,۰۰۰

تومان/ماهانه

Web Admin

۱۴,۰۰۰

تومان/ماهانه

این لایسنس محدودیت دامنه ندارد
بخش مدیریت
مدیریت بخش نمایندگی دارد
مدیریت زیر مجموعه دارد
مدیریت حساب دارد
بخش کاربری
قدرت کاربر نمایش (سرور + سایت مدیر سایت ) دارد
سفارشی مدیریت مشخصات (سرور + سایت مدیر سایت) دارد
ویژگی هایی برای کاربر
ورد پرس دارد
پکیج های اضافه دارد (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
مدیریت با موبایل دارد (iPhone & Android devices)

این لایسنس برای حداکثر ۳۰ دامنه می باشد
بخش مدیریت
نمایندگی ندارد
مدیریت زیر مجموعه ندارد
مدیریت حساب ندارد
بخش کاربری
قدرت کاربر نمایش (سرور + سایت مدیر سایت ) دارد
سفارشی مدیریت مشخصات (سرور + سایت مدیر سایت) دارد
ویژگی هایی برای کاربر
ورد پرس ندارد
پکیج های اضافه دارد (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
مدیریت با موبایل دارد (iPhone & Android devices)

این لایسنس برای حداکثر ۱۰ دامنه می باشد
بخش مدیریت
نمایندگی ندارد
مدیریت زیر مجموعه ندارد
مدیریت حساب ندارد
بخش کاربری
قدرت کاربر نمایش (سرور + سایت مدیر سایت ) دارد
سفارشی مدیریت مشخصات (سرور + سایت مدیر سایت) دارد
ویژگی هایی برای کاربر
ورد پرس ندارد
پکیج های اضافه ندارد (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
مدیریت با موبایل دارد (iPhone & Android devices)