سرور مجازی با رم 1024MB با منابع اختصاصی

پلن‌های زیر برای کشورهای ایران، آمریکا و انگلستان، آلمان، فنلاند ، هلند، فرانسه، کانادا، لهستان و استرالیا می‌باشد که تمامی پلن‌های زیربا ram 1024MB می‌باشد.

Location

CPU
RAM
H.D.D
PORT
سیستم‌عامل
قیمت
ایران
1Core - 1100MHZ
1024MB
20GB
1000MB
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
129,000 تومان
آمریکا
1Core - 1100MHZ
1024MB
20GB
1000MB
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
119,000 تومان
انگلستان
1Core - 1100MHZ
1024MB
20GB
1000MB
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
139,000 تومان
آلمان
1Core - 1100MHZ
1024MB
20GB
1000MB
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
119,000 تومان
فنلاند
1Core - 1100MHZ
1024MB
20GB
1000MB
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
119,000 تومان
هلند
1Core - 1100MHZ
1024MB
20GB
1000MB
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
139,000 تومان
فرانسه
1Core - 1100MHZ
1024MB
20GB
1000MB
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
129,000 تومان
کانادا
1Core - 1100MHZ
1024MB
20GB
1000MB
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
129,000 تومان
لهستان
1Core - 1100MHZ
1024MB
20GB
1000MB
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
129,000 تومان
استرالیا
1Core - 1100MHZ
1024MB
20GB
1000MB
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
129,000 تومان

ایران

129,000 تومان

پردازنده : 1Core – 1100MHZ

رم : 1024MB

هارد : 20GB

سرعت شبکه : 1000MB

سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز

آمریکا

119,000 تومان

پردازنده : 1Core – 1100MHZ

رم : 1024MB

هارد : 20GB

سرعت شبکه : 1000MB

سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز

انگلستان

139,000 تومان

پردازنده : 1Core – 1100MHZ

رم : 1024MB

هارد : 20GB

سرعت شبکه : 1000MB

سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز

آلمان

119,000 تومان

پردازنده : 1Core – 1100MHZ

رم : 1024MB

هارد : 20GB

سرعت شبکه : 1000MB

سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز

فنلاند

119,000 تومان

پردازنده : 1Core – 1100MHZ

رم : 1024MB

هارد : 20GB

سرعت شبکه : 1000MB

سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز

هلند

139,000 تومان

پردازنده : 1Core – 1100MHZ

رم : 1024MB

هارد : 20GB

سرعت شبکه : 1000MB

سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز

فرانسه

129,000 تومان

پردازنده : 1Core – 1100MHZ

رم : 1024MB

هارد : 20GB

سرعت شبکه : 1000MB

سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز

کانادا

129,000 تومان

پردازنده : 1Core – 1100MHZ

رم : 1024MB

هارد : 20GB

سرعت شبکه : 1000MB

سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز

لهستان

129,000 تومان

پردازنده : 1Core – 1100MHZ

رم : 1024MB

هارد : 20GB

سرعت شبکه : 1000MB

سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز

استرالیا

129,000 تومان

پردازنده : 1Core – 1100MHZ

رم : 1024MB

هارد : 20GB

سرعت شبکه : 1000MB

سیستم عامل : میکروتیک/لینوکس/ویندوز