نمایندگی هاست با فضای 5120MB

پلن‌های زیر برای کشورهای ایران و آلمان می‌باشد که تمامی پلن‌های زیربا فضا ۵۱۲۰MB  می‌باشد.

ویژگی‌های پلن

 • فضای ذخیره‌سازی
 • پهنای باند
 • دیگر امکانات
 • سایت‌ساز
 • DNS

ایران

600,000 تومان/سالیانه
 • 5120MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • دارد
 • اختصاصی

ایران

600,000 تومان/سالیانه
 • 5120MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • دارد
 • اختصاصی

آلمان

600,000 تومان/سالیانه
 • 5120MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • دارد
 • اختصاصی