دستورات مربوط به فشرده سازی

دستورات مربوط به فشرده سازی

این مطلب سعی شده تا دستورات مهم مربوط به فشرده سازی در اختیار کاربران قرار بگیرد.

 

[thumbnail target=”_self” alt=”دستورات مربوط به فشرده سازی” src=”https://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/09/Linux-Wallpaper-HD.jpg”]

فشرده سازی:

  • tar czf file.tar.gz files – ساخت فایل فشرده با فرمت ‌tar.gz از فایل‌ها توسط فشرده‌ساز
  • tar xf file.tar – استخراج محتویات فایل فشرده.
  • tar cf file.tar files – Create a tar named file.tar containing files
  • tar czf file.gz files – ساخت فایل فشرده با فرمت ‌gz از فایل‌ها توسط فشرده‌ساز
  • tar xzf file.tar.gz – استخراج محتویات فایل فشرده با فرمتgz توسط فشرده‌ساز Gzip.
  • tar cjf file.tar.bz2 – ساخت فایل فشرده با فرمت ‌tar.bz2 از فایل‌ها توسط فشرده‌ساز.
  • tar xjf file.tar.bz2– استخراج محتویات فایل فشرده با فرمتbz2 توسط فشرده‌ساز Bzip2.
  • tar xzf file.gz– استخراج محتویات فایل فشرده با فرمت gz توسط فشرده‌ساز

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply