دستورات مربوط به Ifconfig

دستورات مربوط به Ifconfig

این مطلب سعی شده تا دستورات مهم مربوط به Ifconfig در اختیار کاربران قرار بگیرد.

 

[thumbnail target=”_self” alt=”دستورات مربوط به Ifconfig” src=”https://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/09/Linux-2-1.jpg”]

دستورات مربوط به Ifconfig:

در سیستم های یونیکس ، لینوکس و مکینتاش از دستور ifconfig به جای ipconfig باید استفاده کنید. برای اینکه صفحه help مربوط به این دستور را نگاه کنید باید از دستور ifconfig –helpاستفاده کنید. خروجی زیر پس از استفاده تنها از دستور ifconfig حاصل شده است.

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:60:08:17:63:A0
inet addr:192.168.1.101  Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING  MTU:1500  Metric:1
RX packets:911 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:804 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
Interrupt:5 Base address:0xe400

lo        Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING  MTU:3924  Metric:1
RX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0

دستورات مربوط به Ifconfig

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply