نقش در اتصالات CSFچیست

نقش<system.web><httpHandlers> در اتصالات CSFچیست

نقش این مورد در اتصالات به صورت دستوری در اختیاز کاربران قرار داده شده است در این مطلب مثالی از این تگ داده شده است. دستورات تگ ها را به صورت کامل بنویسید.

 

[thumbnail target=”_self” alt=”نقش    در اتصالات CSFچیست” src=”https://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/09/system-512.png”]

 <system.web><httpHandlers>

این تگ مسیر پیشفرض را به یک شیء و نام اسمبلی آن را مشخص می نماید. (سرور )این گزینه به IIS کمک می کند تا DLL ها را هنگامیکه یک درخواست از سمت اتصالات CSF دریافت می کند ، در مسیر مشخص قرار دهد. یک مثال از قسمت Identity Manager برای فایل Web.config را می توانید مشاهده نمایید:

<system.web>
<httpHandlers>
<!– Identity manager handlers –>
<add verb=”*” path=”OrganizationManager.ashx” type=”Microsoft.Csf.Connector.IdentityManager.OrganizationManager, Microsoft.Csf.Connector.IdentityManager” />
<add verb=”*” path=”UserGroupManager.ashx” type=”Microsoft.Csf.Connector.IdentityManager.UserGroupManager, Microsoft.Csf.Connector.IdentityManager” />

</httpHandlers>

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply