نقشدر اتصالات CSFچیست

نقش<microsoft.web.serivces2>در اتصالات CSFچیست

نقش این مورد در اتصالات به صورت دستوری در اختیاز کاربران قرار داده شده است وظیفه این تگ مشخص نمودن مسیر فایلهای WSE در <diagnostics> است.

 

[thumbnail target=”_self” alt=”نقش   در اتصالات CSFچیست” src=”https://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/09/system-512-1.png”]

 <microsoft.web.serivces2>

وظیفه این تگ مشخص نمودن مسیر فایلهای WSE در <diagnostics> می باشد . به یاد داشته باشید تگ <policytrace> بصورت اختیاری مورد استفاده قرار می گیرد. (سرور) تگ <policy> فایل policycache.config را مسیردهی می نماید و تگ <security> نیز مقادیر مورد نظر برای استفاده از گواهینماه ها را نگهداری می نماید. برای اطلاعات بیشتر نمونه کد را مطالعه فرمایید:

<microsoft.web.services2>
<diagnostics>
<trace enabled=”true” input=”c:CsfTraceIdentity_InputTrace.webinfo” output=”c:CsfTraceIdentity_OutputTrace.webinfo” />
<policyTrace enabled=”true” input=”C:CsfTraceIdentity_receivePolicy.webinfo” output=”C:CsfTraceIdentity_sendPolicy.webinfo”/>
</diagnostics>
<!– security policy configuration –>
<policy>
<cache name=”C:CsfConfigPolicyCache.config” />
</policy>
<!– Test certification location and flags to allow test certs to work –>
<security>
<x509 storeLocation=”LocalMachine” allowTestRoot=”true”
allowRevocationUrlRetrieval=”false” verifyTrust=”false” />
</security>
<!– production certification lookup location
<security>
<x509 storeLocation=”LocalMachine”/>
</security>
–>
</microsoft.web.services2>

 

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply