منظور ازCMSچیست

منظور ازCMSچیست

منظور ازCMSچیست

در ابتدای کار باید این نکته دانست که کلمه cms از مجموع چه کلماتی می باشد. Cms خلاصه ای از مجموع کلمات لاتین Content Management System میباشد که شامل چند تابع از پیش تعیین شده است. در ادامه مطلب بیشتر در اینباره خواهیم خواند.

[thumbnail target=”_self” alt=”منظور ازCMSچیست” src=”https://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/12/images-30.png”]

CMS چیست

منظور ازCMSچیست

سیستم های مدیریت محتوا و یا Content Management System (CMS) ، سیستم هایی شامل چندین تابع و روال از پیش تعیین شده می باشند که ابزارهایی را جهت مدیریت، طراحی و کنترل محتوای وب سایت ،به شما ارائه می دهند.

اکثر این توابع به صورت متن باز (Open Source  ) بوده و می توانند به صورت دستی توسط کاربر تغییر یابند.

 

About the Author

Leave a Reply