ویژگی های یک پورتال

ویژگی های یک پورتال

ویژگی های یک پورتال

در ابتدای این بحث بهتر است بدانیم معنی و مفهوم پرتال چیست.در زبان فارسی portal به معنی درگاه ، دیریچه و یا مدخل می باشد که در فرهنگ لغت آمده است. اما پورتال در تکنولوژی مفهوم دیگری دارد که در این بخش از آموزش به برخی از ویژگی های اصلی پورتال اشاره شده است.

[thumbnail target=”_self” alt=”ویژگی های یک پورتال” src=”https://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/12/portal.jpeg”]

ویژگیهای اصلی یک پورتال عبارت اند از:

تجمع اطلاعات

هدف دار بودن اطلاعات

دردسترس بودن اطلاعات

دریچه ورود منحصر به فرد

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]
About the Author

Leave a Reply