ابزار BrightedGe

ابزار BrightedGe

ابزار BrightedGe

شاید برای شما جالب باشد بدانید که گوگل به صورت روزانه سایت شما را مورد آنالیز و بررسی قرار می دهد. گوگل برای این کار از ابزارهای مختلفی استفاده می نماید . در این میان ابزاری به نام  Microsite Masters هست. در این قسمت از آموزش به بررسی این ابزار می پردازیم.

[thumbnail target=”_self” alt=”ابزار BrightedGe” src=”https://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2018/08/seo-banner-b1a80bbcc5bd3b3121d727146f9d5d169c87561f9f7f5356c03e34e3c78ae513.jpg”]

ابزار BrightedGe

این برنامه ابزار تعیین رتبه روزانه است که چندین قابلیت ویژه دارد. هشدارهایی که شما در صورت تغییر رتبه برای کلمه کلیدی دریافت می کنید، می تواند نشان دهنده تغییر الگوریتم ها بوده و توانایی واکنش دادن سریع را خواهید داشت. شما می توانید تغییرات سایت را دنبال کرده، و تست تقسیمی قوی انجام دهید. داده های شما بیش از یک بار در روز، آپدیت می شود و شما قابلیت واکنش دهی قوی خواهید داشت. این ابزار را می توان در http://www.brightedge.com/search-engine-analytics/daily-rank-tracking پیدا کرده و قیمت های کاملا متفاوتی دارد. این شرکت خدمات دیگر

About the Author

Leave a Reply