ابزارهای آنالیز سایت توسط گوگل

ابزارهای آنالیز سایت توسط گوگل

ابزارهای آنالیز سایت توسط گوگل

گوگل به طور روزانه سایت ها را آنالیز و رتبه بندی می نماید. برای این کار از ابزار های و روش های متفاوتی استفاده می کند.در این بخش از آموزش به نام بردن از چند ابزار در آنالیز سایت توسط گوگل پرداخته شده است.

[thumbnail target=”_self” alt=”ابزارهای آنالیز سایت توسط گوگل” src=”https://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2018/08/seo-1.jpg”]

ابزارهای آنالیز سایت توسط گوگل:

  • SEOBook’s Free Rank Checker
  • Moz Pro
  • Authority Labs
  • Microsite Masters
  • SISTRIX Toolbox

 

About the Author

Leave a Reply