تنظیمات سیستمی در Apache

تنظیمات سیستم دایرکت ادمین:

برای تنظیم کردن ساعت از فرمان کدی تاریخ استفاده کنید,برای سیستم های redhatاز فرمت زیر استفاده کنید:

date --set="Mmm DD HH:MM:SS YYYY"

به طور مثال:

date --set="Oct 20 15:52:29 2004"

برای سیستم های FreeBSDاز فرمت ها زیر استفاده کنید:

date YYMMDDHHMM

به طور مثال:

date 0410201544

با اجرای کد های که بالا برایتان مثال زدیم  ساعت و تاریخ به ۲۰ اکتبر۲۰۰۴ و ساعت ۳:۴۴pm خواهد رفت.برای هر برنامه اجرای,اگر که برنامه تنظیم تاریخ را دارید کافیست کد زیر را وارد کنید:

rdate -s rdate.directadmin.com

برای همگام سازی با ساعت اتمی در boulder در Colorado.

Ntpنسخه جدید تر است,روش دقیق تر و بهتر برای تنظیم تاریخ:

/usr/sbin/ntpdate -b -u ntp.directadmin.com

به یاد داشته باشید که اگر مقادیر گذاشته شده توسط rdate/ntpdateدرست نیست,پس منطقه زمانی شما اشتباه تنظیم شده است.فرمان هایی مثل system-config-dateیاredhat-config-dateمیتوانند آنهارا برای شما تنظیم کند.شما همینطور نیاز به ساخت یک لینک نشان دهنده منبع خود از یکی از منطقه هایی زمانی در /usr/shared/zoneinfoبه /etc/localtime,eg:

mv /etc/localtime /etc/localtime.moved
ln -s /usr/share/zoneinfo/Canada/Mountain /etc/localtime

شما همچنین باید php.iniخود را بروزرسانی کنید تا بتوانید از منطقه زمانی درست استفاده کنید.

مقادیر زیر را تغییر دهید:

date.timezone = "UTC"

و UTCرا به یکی از منقطه های زمانی معتبر تغییر دهید.


ساخت service monitor شخصی:

با بروز رسانی نسخه ۱٫۲۴٫۰,هرچند کدی که ما برایتان در مطلب امروز نوشته ایم کماکان اجرا میشود,برای تعغییرات بیشتر نیاز به دسترسی دارد.دایرکت ادمین اینکار را برای شما به صورت خودکار انجام میدهد,اغلب ادمین ها برنامه های اضافی را اجرا میکنند که دایرکت مستقیم ان هارا چک نمیکند برای اینکه مطمعن شوند برنامه در حال اجراست.کد زیر یک فرمول بسیار ساده است که یک ادمین را فعال میکند تا برنامه های اجرا شده را زیر نظر داشته باشد.در این مثال,ما برنامه spamdرا چک میکنیم.کلمه های بولد شده را با ایتم های خود جابه جا کنید.

#!/bin/sh
COUNT=`ps -ax | grep -v grep | grep -c spamd`
if [ $COUNT -eq 0 ]; then
            #the command used to start spamd
            /usr/bin/spamd -d -c -m 5
   
            sleep 3

            COUNT=`ps -ax | grep -v grep | grep -c spamd`
            if [ $COUNT -eq 0 ]; then
                         echo -e "Subject: spamd is downnnspamd is downn.\n\n" | /usr/sbin/exim your@email.com
            fi
fi
exit 0;

گم شدن مکان homeبعد از ساختن username

این ارور معمولا زمانی برای شما نشان داده میشود که در انجام ساخت نام کاربری که توسط سیستم به شما اراعه میشود مشکلی وجود داشته باشد.یکی از دلایلی که میتواند باعث این مشکل باشد این است که دایرکت ادمین فرض میکند که پوشه /home/usernameبا دسترسی های صحیح ساخته میشود بعد از اینکه useraddاجرا شود.در شرایطی خاص,یا اینکه برنامه آنرا نمیسازد,یا به دلیل وجود داشتن برنامه UID/GIDقبل از انها,برنامه فقط مقادیر را در فایل passwdنشان میدهد.

برای مواردی همگام سازی دچار تاخیر طولانی میشود,این مشکل با استفاده از یک کد به اسم دیوار قابل حل است:

cd /usr/sbin
mv useradd useradd.orig
nano useradd

سپس در داخل ویرایشگر کد زیر را در یک فایل useraddوارد کنید

#!/bin/sh
/usr/sbin/useradd.orig $@
RET=$?
sleep 15;
exit $RET;

در موقعیتی که sleep 15 دقیقه باشد,تاخیر ۱۵ ثانیه است.شما میتوانید مقدار را کمتر کنید تا مشکل خودش را نشان دهد و دوباره آنرا زیاد کنید تا از بین برود,تا آنجا که ما با این مورد مواجه شده ایم این تاخیر به صورت کاملا تصادفی برای شما اتفاق میوفتد و به این بستگی دارد که سیستم داخل برنامه ها در حال انجام چه کاری است,پس تنظیم کردن مقدار بالاتر امن تر است.


ساخت فایل swap

برخی از VPSها دارای فایل swapنیستند.دایرکت ادمین ۲گیگابایت رم و ۴ گیگابایت swap پیشنهاد میکند.هر چه مقدار رم شما بیشتر است برای سرعت سیستم شما بهتر از اما در swapبیشتر از ۴ گیگابایت توانایی خاصی را برای شما بوجود نمیاورد.برای اضافه کردن ۴ گیگابایت به swapبا این فرض که شما فضای کافی بر روی هارد دیسک خود دارید,کد زیر را اجرا کنید:

dd if=/dev/zero of=/swapfile count=4096 bs=1MiB
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
swapon /swapfile

و با بارگذاری شدن خطر زیر تایید میشود:

free -m

نحوه نصب cmake

برخی از سرویس های جدید به صورت پیشفرض به cmake نیاز دارند,برای مثال :MySQL5.6.ما نصب cmakeرا از طریق برنامه مدیریت نصب سیستم خود پیشنهاد میکنیم:

CentOS

yum install cmake

Debian

apt-get install cmake

Free BSD

pkg_add -r cmake

هرچند اگر مدیریت نصب شما کار نمیکند,شما باز هم میتوانید cmake را از منبع نصب کنید:

cd /root
wget http://files1.directadmin.com/services/custombuild/cmake-2.8.11.tar.gz
tar xzf cmake-2.8.11.tar.gz
cd cmake-2.8.11
./configure
make
make install

که باید باعث نصب cmakeدر ادرس /usr/local/bin/cmake,eg:

root@server~# /usr/local/bin/cmake --version
cmake version 2.8.11

خطاهای مربوط:

Extracting mysql-5.6.29.tar.gz ...
Inconsistency detected by ld.so: dl-version.c: 224: _dl_check_map_versions: Assertion `needed != ((void *)0)' failed!

تشخیص پروسه ها و استفاده از پورت ها

اگر شما نیاز دارید که متوجه شوید چه چیزهایی در سرور شما ورود و خروج پیدا میکنند,چندین فرمان پرکاربرد برای این مشکل وجود دارد.

در این مثال ما میخواهیم اتصالاتی که از پورت ۲۵ استفاده میکنند را ردیابی کنیم.در لینوکس (centOs/Debian)میتوانید از فرمان netstatاستفاده کنید.

netstat -np --protocol=inet | grep ESTABLISHED | grep :25

یا بر روی FreeBSD:

sockstat -c -p 25 -P tcp

در هر دو روش شماره PIDبرای شما ساخته میشود,فرمان netstatشماره PIDرا سمت راست برای شما قرار میدهد,و sockstatرا در ردیف سوم قرار میدهد.
وقتی که شماره PIDخود را بدست اوردید,میتوانید خط زیر را وارد کنید:

ps aux | grep 1234

در قسمت ۱۲۳۴ شما PIDخود را که از خروجی گرفتید جایگذاری میکنید.


تشخیص سیستم عامل خود

گاهی اوقات ما در حسین درخواست پشتیبانی از مشتریان خود میپرسیم که از کدام سیستم عامل استفاده میکنند.اجرای تمامی این فرمان ها و ارسال خروجی انها به ما نسخه و نوع دقیق سیستم عاملی که شما دارید را نشان میدهد و متوجه میشویم که نسخه باکس شما ۶۴بیتی یا ۳۲بیی است.

cat /etc/redhat-release
cat /etc/debian_version
uname
uname -r
uname -m

برخی از فایل های بالا ممکن است وجود نداشته باشند,اما وجود نداشتن انها به ما کمک میکند که متوجه شویم شما ازکدام سیستم عامل استفاده میکنید.
اغلب ما برای دانستن نسخه سیستم عامل شما,از شما میپرسیم سیستم عامل دایرکت ادمین شما چه نسخه است,برای دانستن آن به
Admin Level -> Licenses/Updates
یا از sshکد زیر را تایپ کنید.

/usr/local/directadmin/directadmin o

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply