چالش های مطرح در رایانش ابری

این نکته را باید باید مد نظر داشت که هر تغییر و مفهوم جدید در دنیای اطلاعات، دشواری ها و پیچیدگی های خاص خود را دارد. رایانش ابری نیز همانند سایر مفاهیم جدید و نوپا چالش های فراوانی را پیش روی پژوهشگران و صاحب نظران این حوزه قرار داده است که مطالعه و بررسی این موارد به بهبود عمکلرد سیستم ابری کمک می کند. در زیر چند مورد از چالش های مهم در رایانش ابری را بیان میکنیم.

زمانبندی

مدیریت فرایندها از مهمترین وظایفی است که توسط سیستم انجام می شود و عملکرد این سیستم بستگی به الگوریتم های زمانبندی دارد.

اهداف اصلی از الگوریتم های زمان بندی به حداقل رساندن زمان انتظار ، زمان چرخش ، زمان پاسخ و به حداکثر رساندن بهره روی منابع است. استفاده نادرست از منابع می تواند بهره وری سیستم را در سیستم های چند برنامه ای کاهش دهد.

زمانبندی گردش کار

یکی از مسائل اصلی در مدیریت اجرای گردش کار است. گردش کار روشی است که در آن اسناد، اطلاعات و یا وظایف بین کاربر با توجه به تعریف مجموعه ای از قوانین و ارتباطات است. معمولاساختار یک برنامه کاربردی در گردش کار به صورت یک گراف جهتدار بدون دور میباشد. که در آن هر گره نشان دهنده وظیفه تشکیل دهنده و لبه نشان دهنده وابستگی بین وظایف است. گردش کار تنها، به طور کلی شامل مجموعه ای از وظایف می باشد هر یک از آنها ممکن
است با وظیفه دیگر در باشد. گردش کارهای متعدد شامل چندین نمونه از کاری می باشد.

خوشه بندی

بر اساس دسته بندی گره های مشابه انجام می شود. فرایندها از یک گره آغاز می شود و از بین گره های همسایه معتبر خود یک گره متفاوت نسبت به گره قبلی به عنوان گره واسط انتخاب می شود. این نوع الگوریتم ها شکل های مختلفی بیان شده است. ولی همه آنها دارای روالی تکراری هستند که برای تعدادی ثابت از خوشه ها سعی در تخمین موارد زیر دارند:

  • بدست آوردن نقاطی به عنوان مراکز خوشهها این نقاط در واقع همان میانگین نقاط متعلق به هر خوشه هستند.
  • نسبت دادن هر نمونه داده به یک خوشه که آن داده کمترین فاصله تا مرکز آن خوشه را دارا باشد.

در این الگوریتم ها، کارایی سیستم با افزایش منابع افزایش می یابد در نتیجه توان عملیاتی با استفاده از این منابع کارآمد بالا می رود.

بار

سیستم ابری نیز از جمله چالش های دیگر در ابر است. کل طول وظایف که به یک ماشین مجازی اختصاص یافته اند، بار نامیده می شود. یکی از مشکالت مطرح توزیع غیر یکنواخت بار در سیستم است که نا متعادلی بار نامیده میشود. در نتیجه آن بعضی از پردازنده ها دارای بار زیاد و برخی دیگر بیکار بمانند، لذا مبادرت در ایجاد توازن بار کارآیی سیستم توزیع شده را با استفاده از قدرت پردازشی کل سیستم افزایش می دهد.

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply