دستورات مفید Exim

اگر صفی طولانی دارید وی می خواهید آنرا خالی کنید یا متوجه شوید که پیام ها انباشته شده اند از دستورات زیر استفاده میشود.

exim -M id پیغام را با id ارسال می کند

توسط دستور exim –qf کل صف پردازش می شود.

دستور exim –qff مانند qf عمل کرده ولی پیغام ثابت را پاک نمی کند.

exim -Mvl id دستوری است که گزارش پیام را برای پیام با شماره id نمایش می دهد.

هدر های پیغام با شماره id با دستور exim -Mvh id نمایش داده می شود.

متن بدنه پیام با شماره id بوسیله دستور exim -Mvb id نمایش داده می شود.

شماره پیام از صف حذف می شود با دستور exim -Mrm id

دستور exim -Mg id در صورت عدم ارسال پیغامی به فرستنده ارسال می کند.

Exiwhat عملی که در exim انجام می شود را نشان می دهد.

exim -bp | exiqsumm هم خلاصه پیام را نمایش می دهد.

تعداد پیام های موجود در صف با exim –bpc مشخص می شوند.

exim –bp هم لیست پیام های صف را نشان می دهد.

برای حذف کل صف از دستورات زیر استفاده کنید.

cd /var/spool

mv exim exim.old

mkdir -p exim/input

mkdir -p exim/msglog

mkdir -p exim/db

chown -R mail:mail exim

سپس باید exim را ریست کنید.

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply