راهنمای بلاک کردن IPهای Brute Force توسط CSF

راهنمای بلاک کردن IPهای Brute Force توسط CSF

در ادامه روشی براش بلاک کردن IPهای Brute Force توسط CSF به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

راهنمای بلاک کردن IPهای Brute Force توسط CSF
راهنمای بلاک کردن IPهای Brute Force توسط CSF

به مسیر cd /usr/local/directadmin/scripts/custom/ بروید. سپس از فایل های block_ip.sh و unblock_ip.sh باید توسط دستور زیر پشتیبان تهیه کنید.

cp block_ip.sh block_ip.sh.bak
cp unblock_ip.sh unblock_ip.sh.bak

سپس به کمک دستورات زیر نسخه مناسب را دانلود کنید.

cd /usr/local/directadmin/scripts/custom/
wget -O block_ip.sh http://files.plugins-da.net/dl/csf_block_ip.sh.txt
wget -O unblock_ip.sh http://files.plugins-da.net/dl/csf_unblock_ip.sh.txt
wget -O show_blocked_ips.sh http://files.plugins-da.net/dl/csf_show_blocked_ips.sh.txt
chmod 700 block_ip.sh show_blocked_ips.sh unblock_ip.sh

حالا با دستورات زیر آن فایل ها را در root ایجاد می کنیم.

touch /root/blocked_ips.txt

touch /root/exempt_ips.txt

برای بلاک شدن خودکار آیپی ها دستور زیر را اجرا کنید

cd /usr/local/directadmin/scripts/custom

wget -O brute_force_notice_ip.sh http://files.directadmin.com/services/all/brute_force_notice_ip.sh

chmod 700 brute_force_notice_ip.sh

سپس برای جلوگیری از بوجود آمدن مشکل دستور زیر را اجرا کنید.

chkconfig iptables off

chkconfig ip6tables off

mv /etc/init.d/iptables /etc/init.d/iptables~moved

echo -e ‘#!/bin/bash\nexit 0;’ > /etc/init.d/iptables

chmod 755 /etc/init.d/iptables

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply