دستورات کاربردی لینوکس برای اطلاعات سیستم

دستورات کاربردی لینوکس برای اطلاعات سیستم

در اینجا دستورات کاربردی لینوکس برای اطلاعات سیستم را میتوانید ببینید.

برای پیدا کردن اطلاعات لینوکس میتوانید از دستورات زبر استفاده کنید .

دستورات کاربردی لینوکس
دستورات کاربردی لینوکس

[table width =”100%” style =” table-hover” responsive =”true”]
[table_head]
[th_column]دستور[/th_column]
[th_column]توضیح[/th_column]
[/table_head]
[table_body]
[table_row]
[row_column]# arch[/row_column]
[row_column]نمایش معماری سیستم[/row_column]
[/table_row]

 

[table_row]
[row_column]cal 2017[/row_column]
[row_column]نمایش تقویم سال ۲۰۱۷ میلادی [/row_column]
[/table_row]

[table_row]
[row_column]# cat /proc/cpuinfo[/row_column]
[row_column]نمایش اطلاعات CPU [/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]# cat /proc/interrupts[/row_column]
[row_column]نمایش “خطوط در خواست وقفه” ( IRQ ) سخت افزار های مختلف   [/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]# cat /proc/meminfo[/row_column]
[row_column]نمایش اطلاعات حافظه ی سیستم  [/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]# cat /proc/swaps[/row_column]
[row_column]نمایش اطلاعات حافظه ی مجازی   [/row_column]
[/table_row]

[table_row]
[row_column]# cat /proc/version[/row_column]
[row_column]نمایش نام توزیع و نسخه ی هسته ی استفاده شده در سیستم   [/row_column]
[/table_row]

[table_row]
[row_column]# cat /proc/net/dev[/row_column]
[row_column]نمایش آمار و اطلاعات کارت های شبکه و وایرلس   [/row_column]
[/table_row]

[table_row]
[row_column]# cat /proc/mounts[/row_column]
[row_column]نمایش فایل سیستم های متصل شده به سیستم   [/row_column]
[/table_row]

[table_row]
[row_column]# clock -w[/row_column]
[row_column]ذخیره ی تغییرات تاریخ بروی بایوس   [/row_column]
[/table_row]

[table_row]
[row_column]# date[/row_column]
[row_column] نمایش تاریخ سیستم   [/row_column]
[/table_row]

[table_row]
[row_column]# date 041217002007.00[/row_column]
[row_column] تنظیم تاریخ سیستم – به ترتیب از چپ به راست : ماه , روز , ساعت , دقیقه , سال , ثانیه   [/row_column]
[/table_row]

[table_row]
[row_column]# dmidecode -q[/row_column]
[row_column] نمایش بسیار کامل اجزای سخت افزاری سیستم   [/row_column]
[/table_row]

[table_row]
[row_column]# hdparm -i /dev/hda[/row_column]
[row_column] نمایش مشخصات و ویژگی های دیسک سخت   [/row_column]
[/table_row]

[table_row]
[row_column]# hdparm -tT /dev/sda[/row_column]
[row_column] انجام آزمایش “خواندن” بروی دیسک سخت و تعیین سرعت آن   [/row_column]
[/table_row]

[table_row]
[row_column]# lspci -tv[/row_column]
[row_column]نمایش قطعات و دستگاههای متصل شده به پورت PCI   [/row_column]
[/table_row]

[table_row]
[row_column]# lsusb -tv[/row_column]
[row_column]نمایش قطعات و دستگاههای متصل شده به پورت USB   [/row_column]
[/table_row]

[table_row]
[row_column]# uname -m[/row_column]
[row_column]نمایش معماری سیستم   [/row_column]
[/table_row]

[table_row]
[row_column]# uname -r[/row_column]
[row_column]نمایش نسخه ی هسته ی استفاده شده در سیستم  [/row_column]
[/table_row]

[table_row]
[row_column]# cat /proc/swaps[/row_column]
[row_column]نمایش اطلاعات حافظه ی مجازی   [/row_column]
[/table_row]

[table_row]
[row_column]# cat /proc/swaps[/row_column]
[row_column]نمایش اطلاعات حافظه ی مجازی   [/row_column]
[/table_row]
[/table_body]
[/table]

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply