فایل ها و دایرکتوری ها در لینوکس

دستورات مربوط به فایل ها و دایرکتورها در سیستم عامل لینوکس

در اینجا دستورات کاربردی مربوط به فایل ها و دایرکتورها در سیستم عامل لینوکس را مشاهده خواهید کرد.
برای پیدا کردن فایل ها و دایرکتورها در سیستم عامل لینوکس  میتوانید از دستورات زبر استفاده کنید .

دستورات کاربردی لینوکس

 

 

دستور

توضیح

# cd /home

ورود به دایرکتوری یا شاخه ی مورد نظر مانند پوشه ی خانگی

# cd ..

برگشتن به دایرکتوری قبلی

# cd ../..

برگشتن به دو دایرکتوری قبلی

# cd

رفتن به پوشه ی خانگی  home  از هر مسیر دلخواه

# cd ~user1

رفتن به پوشه ی خانگی کاربر مورد نظر از هر مسیر دلخواه

# cd –

برگشتن به آخرین دایرکتوری ( مسیر ) که در آن بوده اید

# cp file1 file2

کپی کردن یک فایل با نام file1 به مسیر مورد نظر

# cp dir/* .

کپی کردن تمام فایل های موجود در دایرکتوری مورد نظر به مسیر جاری که در آن هستید

# cp -a /tmp/dir1 .

کپی کردن دایرکتوری مورد نظر به مسیر جاری که در آن هستید

# cp -a dir1 dir2

کپی دایرکتوری مبدا ( dir1 ) به دایرکتوری مقصد ( dir2 ). به جای dir1 و dir2 مسیر کامل دایرکتوری های مبدا و مقصد را قرار دهید

# cp file file1

نمایش نوع و ماهیت یک فایل به همراه مشخصات آن. به جای file1 مسیر فایل مورد نظر را قرار دهید
# iconv -l

نمایش لیست سیستم های کد گذاری

# iconv -f fromEncoding -t toEncoding inputFile > outputFile

تبدیل سیستم کدگذاری  encoding  یک فایل ورودی به یک سیستم کدگذاری دیگر
# find . -maxdepth 1 -name *.jpg -print -exec convert

تغییر اندازه ی دسته ای فایل ها در دایرکتوری جاری و ارسال آنها به یک دایرکتوری thumbnailsبه برنامه convert از Imagemagick نیاز می باشد

# ln -s file1 lnk1

ایجاد لینک نمادین ( میانبر ) به فایل یا دایرکتوری دلخواه. به جای file1 مسیر فایل یا دایرکتوری مورد نظر و به جای lnk1 مسیر دایرکتوری که قرار است فایل یا دایرکتوری میانبر در آن ایجاد شود را قرار دهید
# ln file1 lnk1

ایجاد لینک فیزیکی به یک فایل یا دایرکتوری در واقع همان عمل کپی می باشد

# ls

نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری

# ls -F

نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری

# ls -l

نمایش جزئیات فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری

# ls -a

نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود و همچنین فایل های مخفی در دایرکتوری جاری

# ls *[0-9]*

نمایش فایل ها و دایرکتوری هایی که اسم آنها شامل اعداد است

# lstree

نمایش تمام فایل ها و دایرکتوری های یک شاخه

# mkdir dir1

ایجاد یک دایرکتوری با نام dir1 در مسیر مورد نظر

# mkdir dir1 dir2

ایجاد دو دایرکتوری همزمان در مسیر مورد نظر

# mkdir -p /tmp/dir1/dir2

ایجاد یک شاخه ی دایرکتوری با شروع از root

# mv dir1 new_dir

تغییر نام یا جا به جا کردن  move  یک فایل یا دایرکتوری

# pwd

نشان دادن مسیر دایرکتوری جاری

# rm -f file1

پاک کردن یک فایل با نام

# rm -rf dir1

پاک کردن یک دایرکتوری با نام dir1 و محتویات آن به صورت بازگشتی

# rm -rf dir1 dir2

پاک کردن دو دایرکتوری در مسیر مورد نظر و محتویات آنها به صورت بازگشتی

# rmdir dir1

پاک کردن یک دایرکتوری با نام

# touch -t 0712250000 file1

تغییر تاریخ ویرایش یا تغییر یک فایل یا دایرکتوری. به جای file1 مسیر فایل یا دایرکتوری مورد نظر را قرار دهید

# tree

نمایش تمام فایل ها و دایرکتوری های یک شاخه

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply