نحوه جستجوی فایل در لینوکس

نحوه جستجوی فایل در لینوکس

در این بخش نحوه جستجوی فال ها در لینوکس را میتوانید مشاهده کنید.

برای جستجوی فایل ها میتوانید از دستورات زبر استفاده کنید .

 

دستورات کاربردی لینوکس

 

 

 

 

دستور

توضیح

# find / -name file1جستجوی فایل و دایرکتوری در داخل پارتیشن لینوکس root

# find / -user user1

جستجوی فایل و دایرکتوری متعلق به user1
# find /home/user1 -name *.binجستجوی فایل های با پسوند bin در داخل دایرکتوری home/user1

# find /usr/bin -type f -atime 100

جستجوی فایل های باینری که در ۱۰۰ روز گذشته استفاده نشده اند
# find /usr/bin -type f -mtime -10جستجوی فایل های ایجاد شده با تغییر کرده در طول ۱۰ روز گذشته

# find / -name *.rpm -exec chmod 755 “{}” ;

جستجوی فایل های با پسوند rpm و تغییر مجوز آنها !
# find / -xdev -name *.rpmجستجوی فایل های با پسوند rpm بدون جستجو در پارتیشن های جداشدنی مانند سی دی رام , حافظه فلش و …

# locate *.ps

جستجو فایل های با پسوند ps – ابتدا دستور updatedb اجرا می شود
# whereis haltنمایش مکان یک فایل باینری , سورس یا مستندات

# which halt

نمایش مسیر کامل یک فایل باینری یا اجرایی

 

 

 


بخش دوم از ویژگی های سیستم عامل لینوکس:

۲ـ امنیت و پایداری: لینوکس، امنیت یونیکس را به همراه دارد. باز بودن کد اصلی
لینوکس سبب شده است متخصصان با همکاری یکدیگر، به رفع نقایص امنیتی آن بپردازند و
یکی از امنترین سیستمهای عامل را بهوجود آورند. پایداری و امنیت لینوکس سبب شده است
که تا سال۱۹۹۴میالدی حدود ٪۳۰ از سرورهای دنیا، از خانوادهی این سیستمعامل استفاده
کنند.

هدف از این آموزش آشنایی با نحوه جستجوی فایل ها در لینوکس می باشد.

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply