فضای دیسک سخت در لینوکس

فضای دیسک سخت در لینوکس

در این بخش  به فضای دیسک سخت در لینوکس می پردازیم.

دستورات کاربردی لینوکس

برای شناسایی دیسک سخت لینوکس میتوانید از دستورات زبر استفاده کنید .

 

 

دستور

توضیح

# df -h

نمایش لیست پارتیشن های مانت ( mount ) شده

# dpkg-query -W -f=”${Installed-Size;10}t${Package}n” | sort -k1,1n

نمایانگر فضای اشغال شده توسط بسته‌های نسب شده‌ی deb که به ترتیب حجم فایل مرتب شده‌اند ( برای debian, ubuntu و غیره)

# du -sh dir1

نمایش حجم استفاده شده توسط یک دایرکتوری با نام dir1

# du -sk * | sort -rn

نمایش حجم فایل ها و دایرکتوری ها که بر اساس حجم مرتب شده اند

# ls -lSr |more

نمایش مشخصات کامل فایل ها و دایرکتوری ها که بر اساس حجم مرتب شده اند

# rpm -q -a –qf “{SIZE}t%{NAME}n” | sort -k1,1n

نمایش فضای استفاده شده توسط بسته های نصب شده ی rpm که بر اساس حجم مرتب شده اند


بخشی دیگر از ویژگی های سیستم عامل لینوکس:

تطبیق با آخرین سختافزارها: از آنجا که سیستمعامل لینوکس در سراسر دنیا عالقهمندان زیادی دارد، با ساخته شدن قطعات سخت افزاری جدید، راهاندازهای آنها نیز در اینترنت انتشار مییابند. به عالوه برخی از توزیعهای لینوکس با حداقل امکانات سختافزاری قابل اجرا هستند، بهطوریکه میتوانند از لوح فشرده یا فالپی دیسک به اجرا درآیند و بهکارگرفته شوند. لینوکس در محیط متنی خود حتی به سختافزار گرافیکی پرقدرت نیاز ندارد.

 

هدف از این آموزش آشنایی با فضای دیسک سخت در لینوکس می باشد.

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply