دستورالعمل های مربوط به مجوز فایل ها

 

دستورالعمل های مربوط به مجوز فایل ها

در این بخش  دستورالعمل های مربوط به مجوز فایل هارا میتوانید مشاهده کنید.

برای معرفی کابرها و گروه ها میتوانید از دستورهای زیر استفاده کنید.

 

 

 

دستورات کاربردی لینوکس

 

 

 

دستور توضیح

# chgrp group1 file1

تغییر گروه فایل با نام file1 به گروه با نام [group1]

# chmod ugo rwx directory1

تغییر مجوز یک فایل یا دایرکتوری. خواندن r , نوشتن w , اجرای فایل یا جستجوی دایرکتوری x , مالکیت کاربری u , مالکیت کاربران گروه فایل g , مالکیت کاربران خارج از گروه فایل مورد نظر o

# chmod go-rwx directory1

حذف مجوزهای یک فایل یا دایرکتوری

# chmod u s /bin/file1

دادن مجوز اجرایی به فایل با نام file1 به کاربر جاری

# chmod u-s /bin/file1

حدف مجوزی اجرایی یک فایل با نام file1 از کاربر جاری

# chmod g s /home/public

دادن مجوز اجرایی به دایرکتوری با نام public به گروه جاری

# chmod g-s /home/public

حدف مجوزی اجرایی یک دایرکتوری با نام public از گروه جاری

# chmod o t /home/public

دادن مجوز حذف فایل های یک دایرکتوری فقط به کاربر جاری

# chmod o-t /home/public

لغو مجوز حذف فایل های یک دایرکتوری از کاربر جاری

# chown user1 file1

تغییر مالکیت یک فایل یه کاربر [user1]

# chown -R user1 directory1

تغییر مالکیت یک دایرکتوری و تمام محتویات آن به کاربر [user1]

# chown user1:group1 file1

تغییر مالکیت فایل با نام file1 به گروه و کاربر group1 و [user1]

# find / -perm -u s

نمایش همه ی فایل ها داخل پارتیشن لینوکس ( / ) که دارای مجوز مورد نظر هستند

# ls -lh

نمایش مجوز فایل ها در مسیر مورد نظر

# ls /tmp | pr -T5 -W$COLUMNS

نمایش فایل ها و دایرکتوری ها مسیر tmp به صورت ستونی , شامل ۵ ستون

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply