فایل های فشرده و بایگانی

فایل های فشرده و بایگانی

در این بخش بافایل های فشرده و بایگانی آشنا خواهید شد.

 

دستورات کاربردی لینوکس

  

دستور

توضیح

# bunzip2 file1.bz2

خارج کردن فایل file1.bz2 از حالت فشرده

# bzip2 file1

فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت bzip2

# gunzip file1.gz

خارج کردن فایل file1.gz از حالت فشرده

# gzip file1

فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت gzip

# gzip -9 file1

فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت gzip با بیشترین میزان فشردگی

# rar a file1.rar test_file

فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت rar

# rar a file1.rar file1 file2 dir1

فشرده کردن ( compress ) چند فایل یا دایرکتوری به طور همزمان

# rar x file1.rar

خارج کردن فایل file1.rar از حالت فشرده

# tar -cvf archive.tar file1

ایجاد یک فایل با فرمت tar به صورت غیر فشرده

# tar -cvf archive.tar file1 file2 dir1

ایجاد یک فایل فشرده , حاوی چند فایل و دایرکتوری

# tar -tf archive.tar

نمایش محتویات یک فایل فشرده با فرمت tar

# tar -xvf archive.tar

خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar

# tar -xvf archive.tar -C /tmp

خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar به مسیر tmp

# tar -cvfj archive.tar.bz2 dir1

ایجاد یک فایل فشرده با فرمت tar.bz2

# tar -xvfj archive.tar.bz2

خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar.bz2

# tar -cvfz archive.tar.gz dir1

ایجاد یک فایل فشرده با فرمت tar.gz

# tar -xvfz archive.tar.gz

خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar.gz

# unrar x file1.rar

خارج کردن فایل file1.rar از حالت فشرده

# unzip file1.zip

خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت zip

# zip file1.zip file1

ایجاد یک فایل فشرده با فرمت zip

# zip -r file1.zip file1 file2 dir1

ایجاد یک فایل فشرده با فرمت zip که حاوی تعدادی فایل و دایرکتوری است

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply