معرفی بسته های RPM ( فدورا و توزیع های مبتنی بر Red Hat ) در لینوکس

معرفی بسته های RPM ( فدورا و توزیع های مبتنی بر Red Hat ) در لینوکس

در این بخش بشما با معرفی بسته های RPM ( فدورا و توزیع های مبتنی بر Red Hat ) در لینوکس آشنا خواهیم کرد:

 


 

دستورات کاربردی لینوکس

 


دستور

توضیح

# rpm -ivh [package.rpm]

نصب یک بسته ی rpm

# rpm -ivh –nodeeps [package.rpm]

نصب یک بسته ی rpm بدون در نظر گرفتن بسته های پیش نیاز

# rpm -U [package.rpm]

آپگرید یک بسته ی rpm بدون تغییر فایل های تنظیمات مربوط به آن بسته

# rpm -F [package.rpm]

آپگرید یک بسته ی rpm فقط در حالتی که آن بسته نصب شده باشد

# rpm -e [package]

حذف یک بسته ی rpm از سیستم

# rpm -qa

نمایش همه ی بسته های rpm که در سیستم نصب شده اند

# rpm -qa | grep httpd

نمایش همه ی بسته های rpm با نام httpd

# rpm -qi [package]

نمایش اطلاعات مربوط به یک بسته ی نصب شده

# rpm -qg “System Environment/Daemons”

نمایش بسته های rpm مربوط به یک گروه نرم افزاری

# rpm -ql [package]

نمایش لیست فایل های مربوط به یک بسته ی rpm نصب شده

# rpm -qc [package]

نمایش لیست فایل های تنظیمات مربوط به یک بسته ی rpm نصب شده

# rpm -q [package] –whatrequires

نمایش لیست پیش نیاز های یک بسته ی rpm

# rpm -q [package] –whatprovides

نمایش قابلیت های یک بسته ی rpm

# rpm -q [package] –scripts

نمایش اسکریپت های اجرا شده در حین عمل نصب یا حذف یک بسته ی rpm

# rpm -q [package] –changelog

نمایش تغییرات یک بسته ی rpm نسبت به نسخه ی قبلی

# rpm -qf /etc/httpd/conf/httpd.conf

بررسی اینکه فایل مورد نظر به کدام بسته ی rpm تعلق دارد

# rpm -qp [package.rpm] -l

نمایش لیست فایل های مربوط به یک بسته ی rpm که هنوز نصب نشده

# rpm –import /media/cdrom/RPM-GPG-KEY

وارد کردن کلید ( key )

# rpm –checksig [package.rpm]

بررسی سالم بودن یک بسته ی rpm

# rpm -qa gpg-pubkey

بررسی سالم بودن همه ی بسته های rpm نصب شده

# rpm -V [package]

چک کردن حجم , md5 , مجوز و سایر مشخصات یک بسته ی rpm

# rpm -Va

چک کردن حجم , md5 , مجوز و سایر مشخصات همه ی بسته ها ی rpm

# rpm -Vp [package.rpm]

چک کردن حجم , md5 , مجوز و سایر مشخصات یک بسته ی rpm نصب نشده

# rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/arch/[package.rpm]

نصب یک بسته ی ساخته شده از سورس یک بسته ی rpm

# rpm2cpio [package.rpm] | cpio –extract –make-directories *bin*

استخراج فایل های اجرایی از یک بسته ی rpm

# rpmbuild –rebuild [package.src.rpm]

ساختن یک فایل rpm از روی سورس یک بسته ی rpm

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply