روش تبدیل فرمت فایل ها در لینوکس

تبدیل فرمت فایل ها

روش تبدیل فرمت فایل ها در لینوکس را در لین مطلب مطالعه کیند.

برای  تبدیل فرمت فایل ها در  در سیستم عامل لینوکس  میتوانید از دستورات زبر استفاده کنید .

 

دستورات کاربردی لینوکس

 

 

دستور

توضیح

# dos2unix filedos.txt fileunix.txt

تبدیل فرمت یک فایل متنی از سیستم MSDOS به سیستم UNIX

# recode ..HTML < page.txt > page.html

تبدیل یک فایل متنی به فرمت html

# recode -l | more

نمایش همه ی فرمت های قابل تبدیل

# unix2dos fileunix.txt filedos.txt

تبدیل فرمت یک فایل متنی از سیستم UNIX به سیستم MSDOS

 

هدف از این بخش از آموزش آشنایی کابران لینوکس با اعمال تغییرات و تبدیل در فایل های سیستم عامل لینوکس می باشد.

سیستم عامل لینوکس یک سیتم عامل باز بوده و به شما این امکان را میدهد تا تغییرات مورد نظر خود را در آن اعمال کنید.

 

در این بخش به آشنایی با  برخی توزیع های مختلف لینوکس:

بخش دوم :

SuSE :یک توزیع گنو/ لینوکس آلمانی است که برای محاسبات بحرانی و صنعتی طراحی و برای اولینبار در سال ۱۹۹۴ منتشر شد. این توزیع در سال ۲۰۰۳ میالدی توسط
شرکت Novell خریداری شد و هماکنون بهعنوان یکی از بهترین سیستمعاملهای رایانههای سرویسدهندهی شبکه محسوب میشود. نسخهی رومیزی این توزیع لینوکس طرفداران زیادی دارد.

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply