نحوه فرمت یک فایل سیستم در لینوکس

 

 نحوه فرمت یک فایل سیستم

در  در این مبحث با چگونگی فرمت فایل در سیستم عامل لینوکس آشنا خواهید شد.
فرمت یک فایل در سیستم عامل لینوکس  میتوانید از دستورات زبر استفاده کنید .

 

دستورات کاربردی لینوکس

 


 

دستور

توضیح

# fdformat -n /dev/fd0

دیسک فلاپی را فرمت می‌کند

# mke2fs /dev/hda1

بر روی پارتیشن hda1، پیکربندی فایل از نوع لینوکس ext2 را درست کن

# mke2fs -j /dev/hda1

بر روی پارتیشن hda1، پیکربندی فایل از نوع لینوکس ext3 ژورنال بندی شده (journal )  درست کن

# mkfs /dev/hda1

ر روی پارتیشن hda1، پیکربندی فایل از نوع لینوکس ext2 را درست کن

# mkfs -t vfat 32 -F /dev/hda1

بر روی پارتیشن hda1، پیکربندی فایل از نوع ویندوز FAT32 را درست کن

# mkswap /dev/hda3

پیکر بندی فایل از نوع swap درست کن

 


هدف از این بخش آشنایی کاربر با نحوه فرمت کردن فایل در لینوکس می باشد.

 

در این بخش به آشنایی با  برخی توزیع های مختلف لینوکس:

بخش سوم:

۳ـ Mandriva :یک توزیع گنو/ لینوکس فرانسوی است و به وسیلهی شرکت Mandriva توسعه پیدا کرد. این توزیع برای اولینبار با نام مندریک )Mandrake )در سال ۱۹۹۸ میالدی منتشر شد و در سال ۲۰۰۵ به Mandriva تغییر نام پیدا کرد. مندریک در ابتدا نسخهای از RedHat بهشمار میآمد که انعطافپذیری باالیی داشت که بهتدریج با بیشتر شدن محبوبیت این توزیع در
بین کاربران لینوکس، مستقل شد.

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply