شبکه با مایکروسافت ویندوز ( SAMBA )

شبکه با مایکروسافت ویندوز ( SAMBA )

شبکه با مایکروسافت ویندوز ( SAMBA ) ذر لینوکس

 در این بخش شبکه با مایکروسافت ویندوز ( SAMBA ) را مشاهده می نمایید.

 

دستورات کاربردی لینوکس


دستور

توضیح

# mount -t smbfs -o username=user,password=pass //WinClient/share /mnt/share

بابار گزاری اشتراک شبکه‌ی ویندوز

# nbtscan ip_addr

وضوح اسم نت بایوس

# nmblookup -A ip_addr

وضوح اسم نت بایوس

# smbclient -L ip_addr/hostname

اشتراک‌های remote از یک host ویندوز را نمایش می دهد

# smbget -Rr smb://ip_addr/share

مانند دستور wget می‌توان فایل را از یک host ویندوز توسط پروتکل smb دانلود کند

 


 

 

مطالب متفرقه درباره سیستم عامل لینوکس:

بخش اول:

توزیعهای فارسی لینوکس اکنون در اغلب کشورها توزیعهای مختلفی از لینوکس وجود دارد. در کشورمان هم گروههای متعددی برای فارسیسازی آن یا افزودن امکانات جدید مشغول فعالیت هستند. مهمترین توزیعهای فارسی لینوکس به شرح زیر است:
لینوکس شریف
لینوکس شریف سیستمعاملی ایرانی است که مطابق با نیازهای زبان فارسی و شرایط محلی ایران ساخته شده است. لینوکس شریف در دو ویرایش رومیزی ۴ است و  سرویسدهنده ارایه میشود. رابط گرافیکی کاربر این توزیع گنوم میتواند بهصورت فارسی و انگلیسی استفاده شود. این توزیع لینوکس دارای امکاناتی برای پردازش متنها و نوشتههای فارسی، قلمهای استاندارد فارسی، تقویم ایرانی، قابلیت باز کردن، ویرایش و ذخیره کردن پروندههای آفیس مایکروسافت، مرورگر صفحات وب فارسی و دو زبانه، باز کردن و چاپ پروندههای PDF و غیره است. شکل ۱ـ۴ میزکار لینوکس شریف را نشان میدهد.

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply