تعریف سرور و انواع سرورها (web server)

تعریف سرور و انواع سرورها (web server)

 

[thumbnail target=”_self” alt=”تعریف سرور و انواع سرورها (web server)” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/07/images-9.jpg”]

 

تعریف  سرور:

به استفاده کنندگان از سرویسها و سرویس گیرنده ها ، میز بان و به سرویس دهنده ها و ارائه کنندگان سرویس، سرور گفته می شود.

 

 

انواع وب سرور:

تعریف سرور و انواع سرورها (web server)
از اطالعات مختص به شرکت نگهداری میکند.
  1. وب سرور خارجی روی شبکهInternet
  2. روی شبکه خصوصی قرار میگیرند.
  3. از اطالعات کاالها، خدمات و تجارت شرکت نگهداری میکند.

 

 

  1. روی شبکه عمومی قرار میگیرد.
  2. دسترسی به این سرور از طریق تماا کاربران امکان رذیر که ریسک باالیی دارد.
  3. دسترسی به این سرور فقط از طریق کاربران داخلی است.
  4. وب سرور داخلی روی شبکهIntranet

 

 

 

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply