خطا در تنظیمات دامنه در مرکز ثبت جوکر

خطا در تنظیمات دامنه در مرکز ثبت جوکر

اگر در مرکز ثبت دامنه جوکر خطا در تنظیمات دامنه را مشاهده نمودید رفع این مشکل را در ادامه مطلب توضیح می دهیم.

خطا در تنظیمات دامنه در مرکز ثبت جوکر

domain_owner_change به معنی این می باشد که کارکتر اشتباه وارد شده است یا آدرس طولانی می باشد. برای خطای …. ERROR[-100]<Countrycode must be باید از اختصار نام کشور ها استفاده کنید. مثلا برای ایران از IR باید استفاده کنید. همچنین آدرس و شماره تلفن باید درست باشد.

خطای <address_1:[\\x\\x\\.\\ \\x\\.\\ \\x\\x\\x\\ \\x\\x\\x\\x\\x به معنی این می باشد که آدرس به صورت صحیح وارد نشده یا کارکتر های غیرمجاز دارد. domain_getepp هم ممکن است به دلیل قفل بودن دامین در انتقال رخ دهد. domain is in rgp phase, restore possible until[xxxxxx به معنی این می باشد که زمان تمدید دامنه تمام شده است.

Customer has rejected the transfer! به معنی این می باشد که انتقال دامنه لغو شده است. ۲۲۰۲:Invalid authorization information (Zugx^SlGFy*88wW!) هم بدین معنی می باشد که کد انتقال اشتباه است. ارور  domain status prohibits operation, mostlikely is still locked by current registrar (کد ۲۳۰۴) بدین معنی است که دامنه قفل است و باید ابتدا قفل آن باز شود.

 

 

خطای domain_exist به معنی وجود داشتن این آدرس دامین است. domain is in cor_transfer_lock period, 60 days after last owner change, transfer forbidden یعنی دامنه تا ۶۰ روز قفل می باشد و امکان انتقال آن وجود ندارد.

 

 

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply