مقایسه ESX و ESXi

مقایسه ESX و ESXi باید این نکته را دانست که اولا ESX و ESXiهر دو Hypervisorهای شرکت VMware می باشند و نیز هر دو مورد آنها از kernel قدرتمند VMKernel استفاده میکنند. در ادامه مطلب به مقایسه بیشتر این دو پرداخته شده است.

Read More »

معرفی نرم افزار های پشتیبان گیری از سیستم های مجازی

معرفی نرم افزار های پشتیبان گیری از سیستم های مجازی در این مطلب به معرفی نرم افزار های پشتیبان گیری از سیستم های مجازی VMbackup به صورت کلی پرداخته شده است.

Read More »

معرفی محصولات پردازش ابری یا Vcloud

معرفی محصولات پردازش ابری یا Vcloud پردازش ابری دارای نمونه های مختلف محصول می باشد که در این مطلب به معرفی چند نمونه از محصولات پردازش ابری یا Vcloudپرداخته شده است.

Read More »

معرفی پردازش ابری یا Vcloud

معرفی پردازش ابری یا Vcloud Vcloud را می توان یک ابتکار نامید که در سال ۲۰۰۸ در کنفرانس VMworld در شهر لاس وگاس  اعلام شد. در مطلب زیر چوگونگی رشد پردازش ابری Vcloud ارائه شده است.

Read More »