شاپینگ سرور

Metaverse-For-Education
اخبار فناوری اطلاعات
mohammad hashemi

نقش متاورس در آینده آموزش

در سال های اخیر، همه رویدادهای جهان دست به دست هم داده اند تا همه چیز مجازی و دیجیتال شود. آموزش نیز از این قاعده