بهترین روش جلوگیری از اسپم شدن ایمیل های ارسالی

سرویس های ایمیل در صورتی که ایمیل ها اسپم به نظر برسند آنها را به طور خودکار اسپم قلمداد می کنند و به طور کلی می توان گفت که کار خوبی هم می کنند. اما خب، این فیلترها همیشه هم عالی نیستند و گاهی اوقات ممکن است پیام هایی که می خواهید آنها را بخواهید […]

Read More »