WWW
اینترنت
omid

تفاوت میان Internet و WWW

تفاوت میان Internet و WWW چیست؟ خیلی از ما گمان می‌کنیم بسیاری از کارهایی که انجام می‌دهیم در اینترنت اتفاق می‌افتد؛ مانند تماشای آنلاین یک ویدئو،

۲۰۱۸۰۶۱۲-domain-extensions-300-225
آموزش
smail faal

چگونه دامنه ثبت کنیم

چگونه دامنه ثبت کنیم   چگونه دامنه ثبت کنیم ؟برای ایجاد یک پایگاه اینترنتی باید یک نام دامنه اینترنتی در اختیار داشته باشید.