ساختمان های داده در کامپیوتر

ساختمان داده چیست؟ نام ساختار داده به خودی خود نشان دهنده سازماندهی داده ها در حافظه است. روشهای مختلفی برای سازماندهی داده ها در حافظه وجود دارد به عنوان مثال می توان به آرایه ها در زبان برنامه نویسی C اشاره کرد.آرایه مجموعه ای از عناصر حافظه است که در آن داده ها به ترتیب […]

Read More »