چگونه بلاکچِین باعث تغییر شکل رسانه های دیجیتال می شود

چگونه بلاکچِین باعث تغییر شکل رسانه های دیجیتال می شود باید بدانیم که بلاکچِین ها همچنان که در حال رشد و تکمیل شدن می باشند و صنایع مختلفی که صورت فزاینده ظهور پیدا می کنند را تحت تاثیر خود قرار می دهند. همانگونه که اینترنت در گذر زمان ابعاد متفاوتی را مورد تاثیر قرار داده ما […]

Read More »

بررسی استحکام دیجیتال بلاک چین

بررسی استحکام دیجیتال بلاک چین همانطور که پیشتر در مورد سیستم بلاکچین بیان شد این سیستم در اصل دارای سرور مرکزی نمی باشد و فایل هایی که در این سیستم وارد می شود بعد از ورود قابلیت حذف شدن ندارد. اما در این بخش از آموزش به بررسی استحکام دیجیتالی این سیستم پرداخته شده است.

Read More »

مقایسه یک سایت با سیستم بلاک چین

مقایسه یک سایت با سیستم بلاک چین  به عنوان مثال اگر بخواهیم ویکیپدیا را با سیستم بلاکچین مقایسه نماییم باید بدانیم که مقالات ویکی پدیا محصول یک ناشر نیستند. بنابراین در ویکیپدیا هم فقط یک فرد اطلاعات را کنترل نمی کند. در ادامه به بررسی بیشر این موضع می پردازیم.

Read More »

قابلیت یک بلاک چین

قابلیت یک بلاک چین همانگونه که مطالب قبلی در مورد بلاچین ها گفتیم این سیستم در واقع بر یک سرور مرکزی و یا حتی چند سرور خاص ندارد و در واقع روی تمام رایانه هایی که به شبکه متصل می شود توضیع می شود. در ادامه می خوانیم که یک کاربر با استفاده از بلاچین […]

Read More »