انواع هارد دیسک

هارد دیسک می خواهیم با هارد دیسک و انواع  هارد دیسک آشنا شویم. هارد دیسک، یعنی درایوهای HDD که ما آنها را به عنوان هارد