انواع پروتکل های IP اختصاصی

پروتکل VPN چیست؟ پروتکل های IP اختصاصی  شبکه VPN یک سرویس جامع است که ارتباط ایمن بین دو یا چند دستگاه را فراهم می کند. این مجموعه ای از استانداردها است که حاوی اطلاعات رمزگذاری شده است که از دستگاه های دیجیتالی کاربران به سرورهای وب منتقل می شود و برمی گردد. پروتکل های VPN […]

Read More »