فیلم آموزش ریست کردن تنظیمات روتر میکروتیک

شاپینگ سرور در این صفحه به شما روش برگشت به تنظیمات اولیه روتر میکروتیک را آموزش میدهد این فیلم آموزش به ریست کردن تنظیمات روتر میکروتیک میپدازد که به تنظیمات اولیه برگشت داده میشود

Read More »

فیلم آموزش نصب و ساخت یوزر در فایل زیلا سرور

آموزش نصب و ساخت یوزر در فایل زیلا سرور شاپینگ سرور در این صفحه به شما آموزش نصب و ساخت یوزر در فایل زیلا سرور میدهد. در این فیلم آموزش نصب و ساخت یوزر در فایل زیلا سرور که چگونه نصب و یوزر ایجاد کنید را آموزش داده می شود.

Read More »