شاپینگ سرور

سی دی رام در لینوکس

سی دی رام در لینوکس نحوه نصب cdrom در لینوکسCD و DVD از سیستم پرونده ISO9660 استفاده می کنند. هدف ISO9660 ارائه استاندارد تبادل داده بین سیستم عامل های مختلف است. در نتیجه هر سیستم عامل لینوکس قادر به مدیریت سیستم فایل ISO9660 است. این راهنما روشی را برای نحوه سوار کردن / جمع آوری […]

Read More »

آشنایی با فایل سیستم SWAP

آشنایی با فایل سیستم SWAP در سیستم عامل لینوکس در اینجا با فایل سیستم SWAP آشنا خواهید شد. برای چگونگی چگونگی استفاده از فایل سیستم SWAP در سیستم عامل لینوکس  میتوانید از دستورات زبر استفاده کنید . دستور توضیح # mkswap /dev/hda3 ایجاد یک پارتیشن با فرمت swap # swapon /dev/hda3 فعال کردن یک پارتیشن swap جدید […]

Read More »

نحوه فرمت یک فایل سیستم در لینوکس

در  در این مبحث با چگونگی فرمت فایل در سیستم عامل لینوکس آشنا خواهید شد. فرمت یک فایل در سیستم عامل لینوکس  میتوانید از دستورات زبر استفاده کنید . دستور توضیح # fdformat -n /dev/fd0 دیسک فلاپی را فرمت می‌کند # mke2fs /dev/hda1 بر روی پارتیشن hda1، پیکربندی فایل از نوع لینوکس ext2 را درست کن […]

Read More »

نحوه آنالیز و چگونگی تعمیر فایل ها سیستم عامل لینوکس

نحوه آنالیز و چگونگی تعمیر فایل ها سیستم عامل لینوکس در  قسمت دستورات کاربردی مربوط آنالیز و تعمیر فایل سیستمدر سیستم عامل لینوکس را مشاهده خواهید کرد. برایآنالیز و تعمیر فایل سیستم در سیستم عامل لینوکس  میتوانید از دستورات زبر استفاده کنید . دستور توضیح # badblocks -v /dev/hda1 بلوک‌های خراب را بر روی hda1 بررسی […]

Read More »

روش تبدیل فرمت فایل ها در لینوکس

تبدیل فرمت فایل ها در لینوکس روش تبدیل فرمت فایل ها در لینوکس را در لین مطلب مطالعه کیند. اگر ما بتوانیم فقطدر دنیای لینوکس زندگی کنیم و اگر برنامه ها هرگز به داده های منابع دیگر احتیاج نداشته باشند.  زندگی بسیار آسان تر خواهد بود. با این حال ، نیاز به دریافت اطلاعات از […]

Read More »

نحوه مشاهده ی محتویات فایل

در اینجا دستورات کاربردی مربوط  نحوه مشاهده ی محتویات فایل در سیستم عامل لینوکس را مشاهده خواهید کرد. برای  مشاهده ی محتویات فایل در سیستم عامل لینوکس  میتوانید از دستورات زبر استفاده کنید . دستور توضیح # cat file1 نمایش محتویات یک فایل با شروع از سطر اول # head -2 file1 نمایش دو خط اول […]

Read More »

آشنایی با ابزار نصب Pacman ( توزیع های Arch , Frugalware و … )

در این بخش  دستورالعمل های مربوط به  را ابزار نصب Pacman ( توزیع های Arch , Frugalware و … ) میتوانید مشاهده کنید. برای استفاده از ابزار نصب Pacman ( توزیع های Arch , Frugalware و … )  میتوانید از دستورهای زیر استفاده کنید. دستور توضیح # pacman -S name بسته‌ی نرم افزار “name” را با […]

Read More »

معرفی ابزار نصب APT ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )

در این بخش  به معرفی ابزار نصب APT ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان ) می پردازیم.  برای استفاده از  ابزار نصب APT ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان ) میتوانید از دستورهای زیر استفاده کنید. دستور توضیح # apt-cache search [package] جستجوی بسته ی مورد نظر # apt-cdrom install [package] نصب […]

Read More »

بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )

در این بخش  بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )  میتوانید مطالعه کنید. برای استفاده از بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )  میتوانید از دستورهای زیر استفاده کنید. دستور توضیح # dpkg -i [package.deb] نصب یا أپگرید یک بسته ی deb # dpkg -r [package] […]

Read More »

معرفی ابزار نصب YUM

در این ما  ابزار نصب YUM ( فدورا و توزیع های مبتنی بر Red Hat ) به شما معرفی خواهیم کرد. برای  ابزار نصب YUM ( فدورا و توزیع های مبتنی بر Red Hat )  میتوانید از دستورهای زیر استفاده کن. دستور توضیح # yum -y install [package] دانلود و نصب یک بسته ی rpm از […]

Read More »