با چه ایزار هایی به وب حمله می شود

با چه ایزار هایی به وب حمله می شود   [thumbnail target=”_self” alt=”با چه ایزار هایی به وب حمله می شود” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/07/hack1-1.jpg”]   با چه ایزار هایی به وب حمله می شود: Mpack  : یک ابزار بکارگیری وب است به زبان PHP نوشته شده است و توسط پایگاه داده MySQL پشیبانی میشود زمانی که وب […]

Read More »

برخی از حمالات هکرها بر روی سایت

برخی از حمالات هکرها بر روی سایت   [thumbnail target=”_self” alt=”برخی از حمالات هکرها بر روی سایت” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/07/images-5-1.jpg”]   برخی از حمالات هکرها بر روی سایت: شنود(Sniffing )داده های رمزنگاری شده بر روی شبکه ممکن ا ست به منظور د ستر سی بدون مجوز بکار گرفته شوند و شنود شوند   دیفیس (Defacement : )این […]

Read More »

ویژگی های وب سرور در چست؟

ویژگی های وب سرور در چست؟   [thumbnail target=”_self” alt=”ویژگی های وب سرور در چست؟” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/07/virtual-serv_413259.png”]     [thumbnail target=”_self” alt=”ویژگی های وب سرور در چست؟” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/07/the-web-1-2.png”] ویژگی های وب سرور در چست؟   ویژگی های وب سرور ها: فشرده سازی مطالب تا بتوان از حجم پاسخها کم کرد (توسط کدسازی.( GZIP) کنترل کردن پهای […]

Read More »