شاپینگ سرور

نمونه هایی از رکوردها و نحوه ویرایش و عملکرد آنها در DNS Zone

نمونه هایی از رکوردها و نحوه ویرایش و عملکرد آنها در DNS Zone از نمونه های رکورد می توان به نام سرور ، رکورد سرور ، تبادل گر ایمیل اشاره کرد در این مظلب نمونه هایی از نمونه هایی از رکوردها و نحوه ویرایش و عملکرد آنها در DNS Zone

Read More »

مواردی که باید برای انتخاب دامنه در نظر گرفت

مواردی که باید برای انتخاب دامنه در نظر گرفت برای انتخاب دامنه باید مراحل زیر را در نظر گرف و بر اساس شرایط و فوانین ثبت زیر دامنه را انتخاب کرد.

Read More »

منظور از نظارت جیست

منظور از نظارت جیست در برخی مواقع ممکن است علاوه بر اقدامات پیشگیرانه یک سری مسائل پیش بیاید که بهتر است جهت جلوگیری کامل بر مراحل زیر نظارت داشته باشیم.

Read More »

افزونه هایی که نفش فایروال را در سایت بازی میکنند

افزونه هایی که نفش فایروال را در سایت بازی میکنند زیاد هتند که در این بخش چمند نمونه را توضیح می دهیم.

Read More »