شاپینگ سرور

مفهوم آزادی در مقابل رایگان بودن چیست

مفهوم آزادی در مقابل رایگان بودن چیست در مفهوم کلمه free به معنی آزاد است و گاها کاربران این کلمه را با رایگان به اشتباه می گیرند و در اصل هیچگونه تفاوتی بین برنامه های آزاد با برنامه های مجانی قائل نیستند.

Read More »

مفهوم آزادی در مقابل بازمتن بودن در چیست

مفهوم آزادی در مقابل بازمتن بودن در چیست نرم افزارهایی که متن آن در اختیار عوام قرار می گیرد را اصطلاحا نرم افزار های باز متن گویند. باز متن بودن نیز دارای شرایظی می باشد که شرایط آن از ضفر تا سه می باشد و اینجا توضیح داده شده است.

Read More »

منظور از نرم افزار آزاد چیست

منظور از نرم افزار آزاد چیست این چهار آزادی، آزادی‏‌‌های صفر تا سه نامیده می‌شوند: آزادی اجرای برنامه برای هر کاری( آزادی صفرم) آزادی مطالعه چگونگی کار برنامه و تغییر آن( پیش نیاز: متن برنامه )( آزادی یکم) آزادی تکثیر و کپی برنامه( آزادی دوم) آزادی تقویت و بهتر کردن برنامه و توزیع آن برای […]

Read More »

منظور از لینوکس توکار چیست

منظور از لینوکس توکار چیست لینوکس توکار برگفته از واژه لاتین Embeded می باشد. ظاهر این نوع سیستم عامل ها به شکل کامپی.تر نیست اما در اصل یک سیستم عامل مشغول اداره کردن آن است.اکثر این نمونه از سیستم عامل ها با لینوکس اداره می شوند.

Read More »

 کاربران دسکتاپ لینوکس را می توان چند دسته کرد

کاربران دسکتاپ لینوکس را می توان چند دسته کرد کاربران دستکتاپ لینوکس را می توان به چند دسته تقسیم کرد که در اینجا به معرفی تعدادی از آنها می پردازیم.

Read More »

لینوکس دسکتاپ چیست

لینوکس دسکتاپ چیست در زمان فعلی لینوکس روی دسکتاپ هم حضور دارد . امروزه ما می توانیم لینوکس را به عنوان یک سیستم عامل کامل در نظر بگیریم. لینوکس دارای قابلیت های بی شماری می باشد. یک سیستم عامل متن باز با قابلیت تغییرات.

Read More »

سوپرکامپیوترها چه چیزهایی هستند

سوپرکامپیوترها چه چیزهایی هستند این نوع کامپیوتر ها سیستم هایی هستند که در زمینه معرفی میزان ظرفیت محاسبه در واحد زمان پیشروی کرده اند.جالب است بدانید که سریعترین عضور سوپر کامپیوتر ها در جهان K computer, SPARC64 VIIIfx 2.0GHz می باشد.

Read More »