از نمونه های توزیع برای موبایل

از نمونه های توزیع برای موبایل اندروید که نامی آشنا برای همه می باشد در اصل یک نوع لینوکس است که شرکت گوگل جهت توسعه آن اقدام می نماید. در این مطلب درباره اندروید و توسعه آن مختصر توضیحی داده شده است.

Read More »