دستور tcpdumpدر مانیتور کردن سرور لینوکس

دستور tcpdumpدر مانیتور کردن سرور لینوکس می توان اینگونه گفت که از این دستور به عنوان تحلیل بسته های شبکه و یا حتی برنامه محدود کردن بسته های شبکه نیز می توان استفاده کرد. در متن زیر بیشتر درباره این دستورو امکانات آن توضیح داده شده است.

Read More »

مورد استفاه دستور lsofدر سرور ها

مورد استفاه دستور lsofدر سرور ها در مطلب زیر به یکی از مهمترین موارد استفاده از دستور (lsof  (List Open File در سرور اشاره شده است.

Read More »

دستور lsof در سرورها

دستور lsof در سرورها دستور lsof، برای نمایش لیستی از همه فایل ها و پروسس های باز کاربرد دارد. منظور از فایل باز شامل تمامی فایل های دیسک، سوکت های شبکه، پروسس ها، دستگاه ها (Devices) و Pipes ها می باشد. در این مطلب بیشتر درباره این دستور خواهیم خواند.

Read More »