قابلیت های دستور Monitدر مانیتور کردن سرور لینوکس

قابلیت های دستور Monitدر مانیتور کردن سرور لینوکس در این متن ب برخی از قابلیت های ویژه ای که دستور دستور Monit در اختیار مدیریت سرور قرار داده پرداخته شده است.

Read More »

دستور Monitدر مانیتور کردن سرور لینوکس

دستور Monitدر مانیتور کردن سرور لینوکس این دستور یک نمونه دیگر از ابزارهای متن باز لینوکس می باشد که با استفاده از آن می توان به مانیتورینگ فرآیندها و سرویس های موجود در سیستم عامل لینوکس پرداخت. در متن زیر بیشتر با این دستور آشنا خواهیم شد.

Read More »

برنامهPsacct و Acctدرمانیتور کردن سرور لینوکس

برنامهPsacct و Acctدرمانیتور کردن سرور لینوکس می توان گفت این دو برنامه متن باز می باشند که تحت لینوکس قرار دارند.این برنامه ها این قابلیت را به مدیر سایت می دهد که به راحتی و با چند تا دستور ساده بتوان کاربرهای ssh را مانیتور بکنیم. در ادامه متن به توضیح بیشتر این دو برنامه […]

Read More »

دستور Psacct یا Acctدرمانیتور کردن سرور لینوکس

دستور Psacct یا Acctدرمانیتور کردن سرور لینوکس یکی دیگر از دستورات که در لینوکس وچود دارد  دستور psacct یا acct می باشد. کاربرد این دستور مفید جهت مانیتور نمودن تمامی فعالیت های کاربران می باشد. در این متن به توضیح بیشتر این موضوع پرداخته شده است.

Read More »

دستور iptraf جهت  مانیتور کردن سرور لینوکس

دستور iptraf جهت  مانیتور کردن سرور لینوکس می توان گفت این دستور در اصل یک دستور متن باز می باشد که اساس آن ابزار real time network در لینوکس است که در آن اطلاعاتی را پردازش مینماید. در متن بیشتر با این دستور آشنا خواهیم شد.

Read More »

دستور Iotop جهت مانیتور کردن سرور لینوکس

دستور Iotop جهت مانیتور کردن سرور لینوکس دستور Iotop شباهت زیادی به دستور htop و  top  (تعریف دستورهای htop و top  ) دارد.اما این دستور دارای یک تفاوت اساسی می باشد که در این متن به این تفاوت اشاره شده است.

Read More »

دستور htopجهت مانیتور کردن سرور لینوکس

دستور htopجهت مانیتور کردن سرور لینوکس این دستور یکی از قدرمتمندترین دستورات  و REAL TIME می باشد. از این دستور برای مانیتور کردن در لحظه و آنی پروسس های لینوکس استفاه می شود.این دستور شباهتی به دستور TOP دارد. در این مطلب به توضیج بیشتر این دستور پرداخته شده است.

Read More »