حفاظت در مقابل تهدیدات برای بلوتوث

حفاظت در مقابل تهدیدات برای بلوتوث جهت حفاظت در مقابل تهدیدات مربوط به فن آوری Bluetooth موارد مختلفی پیشنهاد می شود در این آموزش به تعدادی از این موارد اشاره شده است.

Read More »

منظور از پتانسیل های امنیتی دستگاه بلوتوث چیست

منظور از پتانسیل های امنیتی دستگاه بلوتوث چیست برای حفظ نمودن در مقابل تهدیدات مربوط  به فن آوری Bluetooth موردهای مختلفی پیشنهاد می شود که یکی از این موردها استفاده از پتانسل های امنیتی پیش بینی شده در دستگاه می باشد که در ادامه این مطلب این بحث مورد بررسی قرار گرفته است.

Read More »

دلیل بررسی تنظیمات امنیتی درBluetoothچیست

دلیل بررسی تنظیمات امنیتی درBluetoothچیست برای حفظ نمودن در مقابل تهدیدات مربوط  به فن آوری Bluetooth موردهای مختلفی پیشنهاد می شود که یکی از این موارد بررسی تنظیمات امنیتی Bluetooth می باشد در در ادامه آموزش این موضوع بررسی می شود.

Read More »

دلیل دقت لازم در زمان استفاده از Bluetooth چیست

دلیل دقت لازم در زمان استفاده از Bluetooth چیست برای حفظ نمودن در مقابل تهدیدات مربوط  به فن آوری Bluetooth موردهای مختلفی پیشنهاد می شود که یکی از این موارد دقت لازم در زمان استفاده از Bluetooth می باشد در در ادامه متن این موضوع بررسی می شود.

Read More »

علت استفاده ازBluetoothدرhiddenmode

علت استفاده ازBluetoothدرhiddenmode برای حفاظت در مقابل تهدیدات مربوط  به فن آوری Bluetooth موردهای مختلفی پیشنهاد می شود که یکی از این موارد استفاده از Bluetooth در hidden mode می باشد در در ادامه متن این موضوع بررسی می شود.

Read More »

علت غیر فعال کردنBluetooth

علت غیر فعال کردنBluetooth جهت حفاظت در مقابل تهدیدات مربوط  به فن آوری Bluetooth موارد مختلفی پیشنهاد می شود که یکی از این موارد غیر فعال نمودن بلوتوث می باشد در در ادامه متن این موضوع بررسی می شود.

Read More »

تهدید در سیستم بلوتوث

تهدید در سیستم بلوتوث در رابطه با استفاده از تکنولوژی و سیستم های ارتباطی باید خیلی محتاط بود و موارد امنیتی را به صورت کامل رعایت نمود. در رابطه با فناوری Bluetooth باید دانست که در صورتی که Bluetooth کاربر به واسطه افراد غیر مجاز تشخیص و ردیابی گردد این افراد قادر به دستکاری حریم […]

Read More »

تهدیدات امنیتی فن آوریBluetooth

تهدیدات امنیتی فن آوریBluetooth باید این نکته را دانست که در این دوره از زمان می تواند به جرئت گفت اکثر فناوری و تکنولوژی های سیستمی مورد تهدید امنیتی قرار می گیرند در این میان فناوری بلوتوث نیز از این قاعده جدا نیست. در ادامه بیشتر در این باره خواهیم خواند.

Read More »

فن آوریBluetoothچیست

فن آوریBluetoothچیست در این دوره از زمان دستگاه های الکترونیکی زیادی از فن آوری Bluetooth جهت ارتباط بی سیم با سایر دستگاه های مجهز به این تکنولوژی استفاده می کنند. در این آموزش ابتدا به توضیحی خود بلوتوث پرداخته شده است.

Read More »

ایجاد نمودار تغییرات قیمت محصولات فروشگاه ووکامرس

ساخت نمودار تغییرات قیمت محصولات برای ووکامرس ممکن است گاهی برخی از کاربران وبسایت های فروشگاهی بخواهند بدانند که یک محصول در زمان های مختلف چه قیمت هایی داشته است و با توجه به این آمارها برای خود برنامه ریزی ایجاد نمایند تا در زمان های مناسب خرید انجام دهند، این امکان یک مزیت مهم […]

Read More »