شاپینگ سرور

تعیین اهداف سایت

تعیین اهداف سایت سری سوالاتی که برای هر فرد در طراح یک سایت پیش خواهد آمد که موجب تعیین هدف برای ایجاد یک سایت می شود. در اینجا سوالاتی مطرح شده که در تعیین این هدف کمک می کند.

Read More »

مراحل طراحی سایت

مراحل طراحی سایت همیشه و برای هرکاری مراحلی وجود دارد که به صورت مرحله به مرحله تعیین می شود در این مطلب به نام بردن از سری مراحل در طراحی یک سایت پرداخته شده است.

Read More »

نکته در مورد ارسال ایمیل

نکته در مورد ارسال ایمیل در ابتدای این بحش به توضیح اسپم می پردازیم: به سوءاستفاده از ابزارهای الکترونیکی مانند ایمیل، مسنجر، گروههای خبری ایمیلی، فکس، پیام کوتاه و… جهت ارسال پیام به تعداد زیاد و به طور ناخواسته اسپم می‌گویند. در ادامه این مطلب به این مورد پرداخته شده است که چگونه ایمل ما […]

Read More »

چگونه ایمیل ما اسپم نشود

چگونه ایمیل ما اسپم نشود در ابتدای این بحش به توضیح اسپم می پردازیم: به سوءاستفاده از ابزارهای الکترونیکی مانند ایمیل، مسنجر، گروههای خبری ایمیلی، فکس، پیام کوتاه و… جهت ارسال پیام به تعداد زیاد و به طور ناخواسته اسپم می‌گویند. در ادامه این مطلب به این مورد پرداخته شده است که چگونه ایمل ما […]

Read More »

نحوه کار کردن نرم افزارهای تشخیص اسپم

نحوه کار کردن نرم افزارهای تشخیص اسپم در ابتدای این بحش به توضیح اسپم می پردازیم: به سوءاستفاده از ابزارهای الکترونیکی مانند ایمیل، مسنجر، گروههای خبری ایمیلی، فکس، پیام کوتاه و… جهت ارسال پیام به تعداد زیاد و به طور ناخواسته اسپم می‌گویند. در ادامه این مطلب به برنامه های تشخیص اپم پرداخته شده است.

Read More »

How to A/B Split Test Featured Images in WordPress

Do you want to run an A/B split test for featured images in WordPress? Featured images play an important role in increasing pageviews and engaging users. A/B testing featured images can help boost your engagement. In this article, we will show you how to A/B test featured images in WordPress. What is A/B Testing? Featured […]

Read More »

User’s Guide for All in One SEO Pack

If you’re looking for a WordPress SEO plugin, then you will likely come across All in One SEO Pack because it is one of the most popular WordPress plugins ever created (over 27 million downloads). In this beginner’s guide, we will show you how to install, setup, and use All in One SEO plugin in […]

Read More »

How to Enable Automatic Updates for WordPress Plugins

Recently one of our readers asked how they can automatically update WordPress plugins. Many users find it annoying that almost every other day they have to update a plugin. In this article, we will show you how to enable automatic updates for WordPress plugins. We will also show you how to exclude some plugins from […]

Read More »