مزایای استفاده سیستم مدیریت محتوا نسبت به طراحی سایت اختصاصی 

مزایای استفاده سیستم مدیریت محتوا نسبت به طراحی سایت اختصاصی برخی سایت ها که بعضی از کاربران می خواهند پایه گذاری نمایند ممکن است که با سیستم مدیریت محتوا فعال نشوند که در آن صورت نیاز به استفاده از برنامه نویس حرفه ای است (سایت های خاص) اما در اکثر مواقع می توان سایت ها […]

Read More »

دسترسی به آموزش کامل درcms

دسترسی به آموزش کامل درcms در موارد نادری ، ممکن است که سایتی که مد نظر شماست و قرار است آن را پایه گذاری نمایید در بستر سیستم های مدیریت محتوا قابل تعریف نباشد (وب سایت های خاص) که در آن صورت قطعا نیاز به برنامه نویسی اختصاصی خواهید داشت. اما در اکثر مواقع وب […]

Read More »

قابلیت رویت و دانستن کامل در مورد خرید درcms

قابلیت رویت و دانستن کامل در مورد خرید درcms در موارد نادری ، ممکن است که سایتی که مد نظر شماست و قرار است آن را پایه گذاری نمایید در بستر سیستم های مدیریت محتوا قابل تعریف نباشد (وب سایت های خاص) که در آن صورت قطعا نیاز به برنامه نویسی اختصاصی خواهید داشت. اما […]

Read More »

امنیت بالاتر وب‌سایت در سیستم مدیریت محتوا

امنیت بالاتر وب‌سایت در سیستم مدیریت محتوا در موارد نادری ، ممکن است که سایتی که مد نظر شماست و قرار است آن را پایه گذاری نمایید در بستر سیستم های مدیریت محتوا قابل تعریف نباشد (وب سایت های خاص) که در آن صورت قطعا نیاز به برنامه نویسی اختصاصی خواهید داشت. اما در اکثر […]

Read More »

انعطاف‌پذیری بیشتر در سیستم مدیریت محتوا نسبت به طراحی اختصاصی

انعطاف‌پذیری بیشتر در سیستم مدیریت محتوا نسبت به طراحی اختصاصی در موارد نادری ، ممکن است که وب سایتی که در نظر دارید تا طراح ریزی و آماده نمایید ، در بستر سیستم های مدیریت محتوا قابل تعریف نباشد (وب سایت های خاص) که قطعا نیاز به برنامه نویسی اختصاصی خواهید داشت. اما در اکثر […]

Read More »

پشتیبانی مطمئن در سیستم مدیریت محتوا نسبت به طراحی اختصاصی

پشتیبانی مطمئن در سیستم مدیریت محتوا نسبت به طراحی اختصاصی در موارد کمی ، امکان دارد که وب سایتی که در نظر دارید تا طراح ریزی و آماده نمایید ، در بستر سیستم های مدیریت محتوا قابل تعریف نباشد (وب سایت های خاص) که قطعا نیاز به برنامه نویسی اختصاصی خواهید داشت. اما در اکثر […]

Read More »

مزیت صرفه جویی در ایجاد و بروزرسانی سایت ها درcms

مزیت صرفه جویی در ایجاد و بروزرسانی سایت ها درcms در موارد کمی ، امکان دارد که وب سایتی که در نظر دارید تا طراح ریزی و آماده نمایید ، در بستر سیستم های مدیریت محتوا قابل تعریف نباشد (وب سایت های خاص) که قطعا نیاز به برنامه نویسی اختصاصی خواهید داشت. اما در اکثر […]

Read More »

مزایای استفاده سیستم مدیریت محتوا نسبت به طراحی سایت اختصاصی 

مزایای استفاده سیستم مدیریت محتوا نسبت به طراحی سایت اختصاصی سیستم cms از نظر سطح بندی به دو سطح تقسیم می شود که در آموزش های پیشین به آن ها پرداخته شد. باید بدانیم که cms  ها دارای امکانات مختلفی می باشند همچنین سی ام اس ها دارای ویژگی های متفاوتی هستند که در این […]

Read More »

برخی از ویژگی های سیستم مدیریت محتوا

برخی از ویژگی های سیستم مدیریت محتوا سیستم cms از نظر سطح بندی به دو سطح تقسیم می شود که در آموزش های پیشین به آن ها پرداخته شد. باید بدانیم که cms  ها دارای امکانات مختلفی می باشند همچنین سی ام اس ها دارای ویژگی های متفاوتی هستند که در این بخش از آموزش […]

Read More »

Cmsدر گذر زمان

Cmsدر گذر زمان همانطور که پیش تر توضیح داده شد cms ها نرم افزاری است که به جهت مدیریت محتوای سایت مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزارها دارای امکانات متفاوتی می باشند. باید بدانیم که سیستم مدیریت محتوا به نسبت ورژن های گذشته خود به شدت تغییر یافته است. در ادامه این آموزش […]

Read More »