امکان عدم نیاز به سرمایه گذاری در سرویسlaas

امکان عدم نیاز به سرمایه گذاری در سرویسlaas همانگونه که در تعریف های قبلی در مورد laas گفته بودیم این سرویس برگرفته و مخفف شده از مجموعه کلمات Infrastructure as a Service می باشد. در واقع یکی از سه مدل سرویس های محاسباتی ابری یعنی Platform as a Service (PaaS) و Software as a Service […]

Read More »

امکان تغییر پذیری در سرویسlaas

امکان تغییر پذیری در سرویسlaas همانگونه که در تعریف های قبلی در مورد laas گفته بودیم این سرویس برگرفته و مخفف شده از مجموعه کلمات Infrastructure as a Service می باشد. در اصل یکی از سه مدل بنیادی سرویس های محاسباتی ابری یعنی Platform as a Service (PaaS) و Software as a Service (SaaS) می […]

Read More »

نحوه ی به کار گرفتنIaaSتوسط سازمان ها

نحوه ی به کار گرفتنIaaSتوسط سازمان ها در مطالب قبلی در مورد این موضوع توضیح داده شد که laas  قابلیت این را دارد  که به واسطه مشتریان سازمانی به کار گرفته شود تا  روش های IT با هزینه کم و با قابلیت ارتقا ساده ایجاد شود که پیچش و هزینه های مدیریت سخت افزارهایی که […]

Read More »

مرکز داده مجازی در سرویسlaas

مرکز داده مجازی در سرویسlaas در مطالب قبلی در مورد این باره توضیح داده شد که laas  این قابلیت را دارد که توسط مشتریان سازمانی به کار گرفته شود تا  روش های IT با هزینه معقول و با قابلیت ارتقا ساده ایجاد شود که پیچش و هزینه های مدیریت سخت افزارهایی که در کار هستند […]

Read More »

میزبانی ابری در سرویسlaas

میزبانی ابری در سرویسlaas در مطالب قبلی در مورد این باره توضیح داده شد که laas  این قابلیت را دارد که توسط مشتریان سازمانی به کار گرفته شود تا  روش های IT با هزینه معقول و با قابلیت ارتقا ساده ایجاد شود که پیچش و هزینه های مدیریت سخت افزارهایی که در کار هستند برعهده […]

Read More »

زیر ساخت سازمانی در سرویسlaas

زیر ساخت سازمانی در سرویسlaas همانگونه که قبل تر در این باره گفته شده بود IaaS این قابلیت را دارد که توسط مشتریان سازمانی به کار گرفته شود تا راه و روش های IT مقرون به صرفه و با قابلیت ارتقا ساده ایجاد شود که پیچش و هزینه های مدیریت سخت افزارهایی که در کار هستند […]

Read More »

موارد استفاده و به کار گرفته شده درIaaS

موارد استفاده و به کار گرفته شده درIaaS باید بدانیم که سرویس ابری laas  با دو مدل دیگر از این دست سرویس ها ابری یعنی saas  و paas موارد مشترکی دارند. در مطالب پیشتر در مورد این دو نوع سرویس و انواع و همچنین کاربرد های آن توضیحات کامل داده شد حال در این بخش […]

Read More »

تعریفLaas

تعریفLaas در ابتدای این بحث بهتر این است که بدانیم کلمه laas برگفته شده از مجموع چه کلماتی می باشد. در واقع laas مخفف مجموعه کلمات Infrastructure as a Service می باشد که یکی از موارد در سه مورد محاسبات ابری می باشد. در ادامه این متن بیشتر در مورد این نوع سیستم خواهیم خواند.

Read More »

نیاز سازمان ها به تجهیزات محاسباتی

نیاز سازمان ها به تجهیزات محاسباتی هر ارگان و سازمان, برای نگهداری نرم افزارهای کاربردی خاص خود احتیاج مجموعه ای از تجهیزات سخت افزاری محاسباتی و شبکه ای است. از این رو بر اساس مدل قدیمی، پیشنهاد قابل ارائه, خرید تجهیزات و همچنین استخدام کارشناسان برای مدیریت و نگهداری آنها خواهد بود. حال این سوال […]

Read More »